Veb Sadržaj Prikaz

Part of the Messer World 

 

 

Messer je najveće preduzeće  specijalizovano za proizvodnju tehničkih, medicinskih i specijalnih gasova kojim upravlja sam vlasnik.

 

 

Castolin Eutectic je svetski lider u oblasti reparaturnog mašinskog održavanja, kako sa visokim kvalitetom svojih specijalnih dodatnih materijala, tako i sa programom najmodernih uređaja za zavarivanje, lemljenje i metalizaciju.

 

Messer Cutting & Welding iz Frankfurta je proizvodjač opreme za gasno-plameno sečenje i zavarivanje, kao i opreme za snabdevanje tehničkim gasovima.

 

 

BIT Analytical Instruments je specijalizovan za izradu preciznih medicinskih instrumenata.