Veb Sadržaj Prikaz

Društveno odgovorno poslovanje

Safety for Life

Odgovorno ponašanje je sastavni deo kompanijske Izjave o misiji još od nastanka Messer grupe i uvek je primenjivano u praksi u odnosu sa zaposlenima, poslovnim partnerima, društvenoj sferi, kao i u odnosu prema životnoj sredini.

Kako se pod terminom društveno odgovornog poslovanja ne podrazumeva samo filantropija, nego i učestvovanje u kreiranju bolje poslovne klime, edukovanje deficitarnih zanimanja, poboljšanje uslova na radu u cilju bolje zaštite na radu i sl. Messer je pokrenuo svoju kampanju Safety for Life na nivou cele korporacije kako bi maksimalno podigao svest o važnosti zaštite na radu, o važnosti poštovanja propisa u cilju zaštite svakog zaposlenog i njihovih porodica. Takođe je koncipiran proces upravljanja koji se odnosi na društvena pitanja i pitanja životne sredine. Kreiraju se izveštaji o progresu svake godine i kompanija sve vreme nastoji da radi bolje, ne samo po pitanju aktivnosti vezanih za održivost i odgovornost, nego i po pitanju izveštavanja o korporativnoj odgovornosti.

Prate se predlozi zaposlenih, predlozi društvenih zajednica ili poslovnog okruženja i reaguje se u skladu sa vremenom, mogućnostima i potrebama. Često inicijative dolaze i od samih zaposlenih zajedno sa konkretnim predlozima kako u tome učestvovati, kao što je to bio slučaj sa akcijama poput Bitka za bebe i prikupljanja humanitarnih pomoći u majskim poplavama prošle godine.  

Poplavljenima preko 10 miliona dinara

Messer je posle velikih majskih poplava prošle godine donirao pomoć u vrednosti od 3,3 miliona dinara u robi i 9,5 miliona dinara u novcu.

Kompanija Messer Tehnogas je pozvala sve članice Messer grupe da se odazovu pružanju humanitarne pomoći i uspela je da skupi pomenuti iznos, što je bilo dragoceno za mnoge koji su ostali bez domova i imovine.. 
Pomoć je stigla iz Messerovih firmi u Bugarskoj za Šabac, iz firme iz Makedonije za Smederevsku Palanku. U saradnji sa domaćim proizvođačima, pomoć je dostavljana i Paraćinu i Svilajncu u više navrata, a pelene za bebe i mleko u prahu Centralnoj apoteci KC Srbije. Kompanija je takođe donirala više boca helijuma i medicinskog kiseonika MUP-u Srbije i Centralnoj apoteci . 
Zaposleni u Messer Tehnogasu su kao svoj doprinos u pomoći ugroženima dali 10 odsto od jednomesečne plate, a sav novac je bio uplaćen na račun Vlade Republike Srbije. 
Nakon apela Messer Tehnogasa Messerovim kompanijama u Evropi za pomoć ugroženima iz poplavljenih područja, otvoren je namenski račun za njihove donacije. Odziv je bio brz i odazvale su se Messerove kompanije iz Makedonije, Albanije, Rumunije, Slovenije, Francuske, Hrvatske, Švajcarske. To je mahom bila pomoć u novcu, ali i u konzerviranoj hrani, sredstvima za dezinfekciju, paročistačima i slično. Na lokaciji Messera, u Krefeldu u Nemačkoj, zaposleni su pokrenuli akciju skupljanja pomoći i od građana ovog mesta. To je za mnoge porodice bila dragocena pomoć za njihov novi početak. 
Messer Group je takođe donirao značajna serdstva i za pomoć ugroženima u Bosni i Hercegovini. Pored ovih donacija koje su realizovane preko Messer Tehnogasa od strane Messerovih kompanija širom sveta upućeno je i dosta pomoći direktno na Crveni krst Srbije i BiH. 
„Ceo Messer svet skuplja pomoć - od Albanije do Vijetnama.“, izjavio je tada Ernst Bode, izvršni direktor Messera Tehnogasa i viši potpredsednik za jugoistočnu Evropu.

Privredna komora Beograda dodelila je krajem  juna prošle godine kompaniji "Messer Tehnogas" nagradu "Beogradski pobednik" na tradicionalnoj svečanosti u velikoj sali "Madlenianuma" za ostvarene natprosečne rezultate u privređivanju, razvoju i napretku naše privrede.

Kvalitet i bezbednost

Kompanija veliku pažnju posvećuje bezbednosti, zdravlju, kvalitetu i zaštiti životne sredine. Poseduje sertifikat o sistemu upravljanja kvalitetom (QMS) i sistemu upravljanja životnom sredinom (EMS) za proizvodnju i prodaju N2, O2, Ar, C2H2, CO2, H2 i gasnih smeša, i ispunjava uslove u skladu sa ISO 9001-2008 i ISO 14001-2004 standardima. Takođe je uveden i HACCP. Imajući u vidu da je potvrda o proizvodnji proizvoda u bezbednim i higijenskim uslovima, uz ispunjenje svih zahteva regulative, ključni faktor uspešnosti kompanije i njenog korporativnog imidža, sertifikovan je i sistem upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima FSSC 22000:2010, ističu u ovoj kompaniji. Na ovaj način Messer Tehnogas AD je postao jedna od prvih organizacija u regionu koja je izvršila sertifikaciju sistema upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima FSSC 22000:2010 za područje primene:  „Razvoj i proizvodnja gasova za prehrambenu industriju, N2, O2, Ar, N2O, CO2, H2, suvog leda i gasnih smeša”.

Dobitnici smo nagrade "Najbolje iz Srbije" u kategoriji Inostrani korporativni brend, pet godina za redom. Osim toga, Messer je dobitnik nagrade za učešće u akciji Bitka za bebe, za nabavku inkubatora za KBC Zvezdara.

Novi obrazovni smer u školama - Messer za inženjere

Još jedan važan društveno odgovoran posao je urađen u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Zavodom za unapređivanje obrazovanja. Kreiran je novi obrazovni program "mašinski tehničar za reparaturu" koji postoji kao smer u pet srednjih škola. Srednje mašinsko-tehničke škole u Lazarevcu, Železniku, Čačku, Kragujevcu i Nišu dobile su opremu i potreban materijal kroz donaciju Messer Tehnogasa u iznosu od 31.000 evra. U toj oblasti je produbljena saradnja sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, pa je na inicijativu kompanije formiran smer Zavarivanje i zavarene konstrukcije u okviru koje se stipendiraju najbolji studenti ovog smera. Kompanija je obezbedila značajne elemente opreme, a dodatno studenti mogu da koriste Castolab laboratoriju za svoj rad. Predstavnici kompanije su takođe uzeli učešće u programu obrazovanja držanjem predavanja i prezentacija. Studenti druge godine imaju prilku jednom godišnje da provedu neko vreme u Messerovoj firmi u Srbiji i za ovakav doprinos fakultetu je kompanija odlikovana plaketom časti.

Messer Tehnogas AD je bio generalni pokrovitelj 27. međunarodnog kongresa o procesnom inženjerstvu pod nazivom "Procesing 2014". Organizator skupa bio je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) i njegovo Društvo za procesnu tehniku. "Ovoj zemlji su najpotrebniji inženjeri. To su posle 25 godina shvatili i političari. Samo uz pomoć inženjera može se krenuti u neophodnu reindustrijalizaciju." rekao je na svečanom otvaranju skupa Ernst Bode.

Osnovni ciljevi trodnevnog kongresa, koji je održan u krugu kompanije Messer Tehnogas, su bili inoviranje i proširivanje znanja inženjera u procesnoj industriji i podrška istraživačima u predstavljanju ostvarenih rezultata istraživačkih projekata.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, kao najveća naučno-obrazovna institucija u oblasti hemijskih nauka i kompanija Messer Tehnogas AD imaju potpisan Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji kojim je institucionalizovana i proširena dugogodišnja dobra poslovna saradnja, u cilju međusobnog povezivanja i objedinjavanja naučnih i stručnih resursa u različitim oblastima hemijskih nauka.

Saradnja obuhvata učešće u zajedničkim naučno-razvojnim, istraživačkim i stručnim projektima, organizovanje seminara i kurseva inovacije znanja, podršku studentima hemijskog fakulteta, kao i stručnu podršku u planiranju i razvoju kapaciteta Messer Tehnogasa i rešavanju tehnološko-proizvodnih pitanja iz oblasti delatnosti Hemijskpog fakulteta, kao i druge oblike saradnje u okviru zajedničkih interesa. Naglašena je potreba jačanja saradnje nauke i privrede, čija važna komponenta treba da bude i podizanje nivoa svesti o važnosti kontrole uticaja na životnu sredinu, kao i da vodeće firme treba da pomažu obrazovanje kao deo društveno odgovornog poslovanja.