Onsite gas production

Onsite proizvodnja

 

ANALIZA EKONOMIČNOSTI ONSITE PROIZVODNJE GASOVA

Isplativost je glavni faktor kod odabira onsite proizvodnje gasova – proizvodnje na lokaciji potrošača – u odnosu na proizvodnju koja se bazira na dostavi gasova s druge lokacije. Da li će onsite proizvodnja biti isplativa zavisi od sledećih glavnih faktora:

· Da li postoji tehnologija koja bi omogućila proizvodnju na lokaciji potrošača u odgovarajućim količinama i potrebnom kvalitetu gasova? 

· Da li može da se postigne ekonomska isplativost onsite postrojenja?

· Da li postoji potrebna infrastruktura i prostor za postavljanje onsite postrojenja?

· Da li mogu da se obezbede potrebne usluge (npr. struja) po prihvatljivoj ceni?

· Koje su mogućnosti za snabdevanje u slučaju kvara onsite postrojenja ili u slučaju održavanja?

Za sva dodatna pitanja vezana za onsite snabdevanje možete da nas kontaktirate na: ernst.bode@messergroup.com

 

SAVETOVANJE I INŽENJERING ZA ODABIR PRAVOG KONCEPTA SNABDEVANJA

Nakon odabira tehnologije i potvrde isplativosti, vrši se za projektovanje onsite postrojenja i backup sistema. 

 

DOSTUPNA REŠENJA ZA RAZLIČITE GASOVE ON-SITE  PROIZVODNJA KISEONIKA I AZOTA

U osnovi postoje dve metode razlaganja vazduha, a to su kriogena i nekriogena. Kriogena oprema može da obezbedi veću čistoću gasova, ali su i troškovi investicije u ovu opremu veći. Kriogena oprema je jedina moguća opcija kada su potrebne veće količine gasova.

 

POSTUPAK KRIOGENOG RAZLAGANJA VAZDUHA

Kod kriogenih jedinica za razdvajanje vazduha, gasovi koji se nalaze u vazduhu se razdvajaju postupkom frakcione destilacije na niskim temperaturama, na bazi razlike u temperaturi ključanja različitih gasova. Razlikujemo tri vrste opreme:

• jedinice za razlaganje vazduha velikog kapaciteta za više proizvoda sa opcijom utečnjavanja

• CryoGAN generatori azota

• CryoGOX generatori kiseonika

 

NEKRIOGENI POSTUPAK RAZLAGANJA VAZDUHA

Nekriogeni postupci razlaganja vazduha se zasnivaju na principu adsorpcije s promenom pritiska ili se zasnivaju na razdvajanju pomoću polupropusnih membrana. Razlikujemo 3 tipa generatora: 

• Adsorpcijski generator PSA - generator azota

• Vakuum adsorpcijski generator VPSA

• Membranske jedinice

 

PROIZVODNJA VODONIKA – POSEBNA KAO I NJEGOVI KORISNICI

Messer Grupa nudi čitavu lepezu tehnologija za proizvodnju vodonika i Syngasa pri čemu odabir optimalnog postupka zavisi od više faktora, a najvažniji su: primena, potrebne količine i zahtevana čistoća gasa. Messerovi stručnjaci će vam rado pomoći prilikom izbora.

Steam reformeri koriste prirodni gas kao sirovinu i mogu biti različitih kapaciteta. Postupkom katalitičkog krekinga, sirovina se meša s procesnom parom, zagreva do otprilike 480 °C i razdvaja u reformeru uz pomoć katalizatora na bazi nikla. 

Na kraju se vodonik pročišćava u PSA jedinici. Iz PSA jedinice izlazi pod pritiskom od 15 do 30 bar i čistoće do 99,9995%.

Za kompanije koje već imaju snabdevanje vodonikom, ali im je potreban vodonik veće čistoće za proizvodnju naftnih i gasnih proizvoda, Messer može da isporuči vodonikove PSA jedinice kao zasebne jedinice. Takve jedinice koriste gas bogat vodonikom i pretvaraju ga u vodonik visoke čistoće (>99.999%).

 

ONSITE PROIZVODNJA GASA - KOMPLETNA USLUGA ILI KUPOVINA

U okviru proizvodnih kapaciteta Messer Grupe nalazi se veliki broj onsite proizvodnih postrojenja, pružajući stručne inženjerske usluge mnogim zadovoljnim potrošačima.

 

Industrijski gasovi

Industrijski gasovi