Veb Sadržaj Prikaz

Monitoring ambijentalnog vazduha

Kiseonik je uslov života. Različiti gasovi mogu biti ispušteni u atmosferu i smanjiti sadržaj kiseonika u ambijentalnom vazduhu. Senzori kiseonika postavljaju se u ugroženim prostorima, koji signaliziraju pad kiseonika ispod određenog nivoa.

Neki gasovi su zapaljivi; njihovo curenje može da dovede do stvaranja eksplozivne atmosfere. U tom slučaju se takođe, koriste senzori za kontrolu ambijentalnog vazduha.

U radnom prostoru može doći do porasta koncentarcije isparljivih toksičnih materija. U skladu sa pravilima o bezbednosti na radu, kontrola vazduha mora da se kontinuirano sprovodi.

Svi senzori moraju biti podešeni i kalibrisani na definisane limite u skladu sa vrstom gasa. Messer Tehnogas proizvodi nulte gasove i kalibracione gasove.