Veb Sadržaj Prikaz

Kontrola izduvnih gasova iz vozila

Najveći izvor zagađenja životne sreditne, posle industrijskih postrojenja, su izduvni gasovi iz vozila. U svim evropskim državama postoje emisioni standardi za svaki tip vozila. Za dobijanje dozvole za proizvodnju autmobilska industrija mora da dokaže usklađenost sa važećom regulativom.

Svaka evropska država takođe reguliše i redovnu proveru poštovanja emisionih limita za sva vozila – tehnički pregledi. Meri se emisija ugljen-monoksida, ugljen-dioksida i ugljovodonika. Merne tehnike koje se u tu svrhu koriste su IC spektrometrije, ali se ponekad koriste i gasni hromatografi sa FID (flame ionisation detector – plameno-jonizacioni) detektorom. U nekim državama preporučuje se i merenje azotnih oksida. U tu svrhu koriste se hemiluminescentni detektori.

Svi instrumenti za merenje moraju biti kalibrisani u skladu sa regulativom date države, u određenim vremenskim intervalima, pomoću visoko preciznih kalibracionih gasova tačno propisanih koncentracija. Messer Tehnogas u proizvodnom programu ima kalibracione gasove Lambdamix®Pozovite nas!