Veb Sadržaj Prikaz

KISEONIK

 

PROIZVODNJA

Dobija se rektifikacijom tečnog vazduha na temperaturi ispod -185°C.

ISPORUKA

U čeličnim sudovima - bocama, pod pritiskom od 150 i 200 bara. Boce su pojedinačne ili u baterijama - paletama sa zajedničkim ventilom za punjenje i pražnjenje, u baterijama sudova - boca trajno ugrađenim na transportno vozilo ili u tečnom agregatnom stanju specijalnim transportnim vozilima do rezervoara korisnika kiseonika.

OSOBINE

Pod normalnim uslovima je u gasovitom agregatnom stanju. Neophodan za opstanak živih bića. Snažan oksidans. U tečno stanje prelazi na -183°C (1.013 bara).

PRIMENE

·U procesima sagorevanja radi postizanja viših temperatura;

·U metaloprerađivačkoj industriji i metalurgiji za sečenje i zavarivanje, za intenziviranje tehnoloških procesa;

·U industriji nemetala za postizanje viših temperatura;

·U hemijskoj industriji za proizvodnju sinteznih gasova, u pirolitičkim procesima i dr.;

·U tehnologiji zaštite životne sredine;

·U ostalim primenama (biološke nauke, prehrambena industrija, naučno - tehnička istraživanja);

·U medicini.

POSTUPAK SA GASOM

Upotreba kiseonika pod pritiskom i upotreba tečnog kiseonika podležu posebnim propisima i merama zaštite.

MATERIJALI

Nije dozvoljen kontakt kiseonika sa organskim materijalima, uljima i mastima.
Za tečni kiseonik se preporučuje austenitni čelici, aluminijum i legure, bakar i legure.
Dozvoljena upotreba fluornih polimera (teflon).
Za gasoviti kiseonik je pod određenim uslovima dozvoljena primena ugljeničnih lako legiranih čelika i legura bakra i aluminijuma.