Veb Sadržaj Prikaz

Marija Vuković

Menadžer za nove primene-prehrambena industrija

+381 11 35 37 202

+381 11 35 37 291

marija.vukovic@messer.rs

Veb Sadržaj Prikaz

 

Industrija hrane

 

 

Ukus kome možete verovati

Svi gasovi koje proizvodimo za prehrambenu industriju imaju zajednički naziv–Gourmet. Naši gasovi zadovoljavaju najviše standarde u pogledu kvaliteta i nalaze se na pozitivnoj listi aditiva –gasova  (Food Grade) čiji se kvalitet proverava i ima deklaraciju po Zakonu o bezbednosti hrane –Pravilniku o prehrambenim aditivima (Sl. List RS, br. 66/2013). Skoro da ne postoji oblast prehrambene industrije u kojoj se ne koriste Gourmet gasovi.

 

 

 

Azot u industriji napitaka - zaštita napitka i stabilizacija boce

Vino, ulje, voda i voćni sokovi ne trpe duži dodir sa vazduhom. Kontakt sa kiseonikom može prouzrokovati zamućenje ili gubitak boje kao i početak oksidacije ili fermetacije. Ovo se može izbeći inertizovanjem boce gasom  posle punjenja tečnosti. Messer može ponuditi injektor tečnog azota gde se na samoj liniji punjenja vrši ukapavanje tečnog azota  u svaku bocu i time zaštita pre zatvaranja. Kap tečnog azota udara u površinu tečnosti, brzo isparava i ispunjava prostor iznad tečnosti. Na ovaj način se čuva kvalitet mirnih tečnosti (vina, vode, negaziranih sokova, ulja) . Azot utiče i na dodatnu mehaničku čvrstoću PET ambalaže zahvaljujući pritisku u boci, pa se može upotrebiti tanja PET ambalaža i uštedeti energija.

 
 

Brzo zamrzavanje sladoleda - Jedinstveno hrskavo zadovoljstvo

Za proizvodnju čokoladnih hrskavih preliva na sladoledima se koristi tečni azot za brzo zamrzavanje. Messer nudi  kompletno rešenje instalacije i snabdevanja tečnim azotom za ovu svrhu.

      

 

 

Dobro upakovana  svežina

Često se dešava da hrana spakovana u vazduhu može izazvati neželjene promene kod proizvoda. Najčešći uzrok je oksidacija proizvoda kao i rast bakterija i gljivica. Međutim, sve ovo se može sprečiti ili redukovati pakovanjem hrane u adekvatnoj modifikovanoj atmosferi. Gasovi koji se koriste za modifikovano gasno pakovanje (MAP) su ugljen-dioksid, kiseonik i azot- svi ovi gasovi  su već prirodno prisutni u vazduhu. U Messeru su označeni kao Gourmet gasovi- za primenu u industriji hrane.

Gourmet gasovi i gasne smeše azota i ugljen-dioksida se koriste za pakovanje sveže seckanih i pripremljenih salata, sendviča, čipsa kafe, mesnih i pekarskih  proizvoda i dr. Snabdevanje azotom, ugljen-dioksidom i kiseonikom se vrši iz naših izvora- rezervoara, baterija boca, a postoji i mogućnost proizvodnje azota na licu mesta iz generatora.