Veb Sadržaj Prikaz

Acetilen

PROIZVODNJA

Dobija se razlaganjem kalcijum karbida vodom, čišćenjem gasa i rastvaranjem pod pritiskom u odgovarajućoj ambalaži.

OSOBINE ACETILENA

Pod normalnim uslovima je gas. Nestabilan je. Minimalna temperatura paljenja je 305°C. Temperatura plamena je pri stehiometrijskom sagorevanju 2590°C. Granica eksplozivnosti je 2,2-85% na 20°C i 1,013 bara.

PRIMENE

·Primenjuje se kod oksiacetilenskog plamena u tehnici zavarivanja i sečenja metala.

·Ima višestruku primenu u hemijskoj industriji za proizvodnju intermedijera i gotovih proizvoda, za proizvodnju specijalne čađi, za rasvetu, itd.

ISPORUKA

U čeličnim sudovima - bocama, pod pritiskom od 18 bara u rastvorenom stanju.

POSTUPAK SA GASOM

Rad sa acetilenom podleže posebnim propisima. Nisu dozvoljeni naglo pražnjenje suda, mehaničko udaranje i nekontrolisano menjanje odnosa volumen - pritisak u zatvorenom prostoru.

MATERIJALI

Zabranjena je upotreba bakra, srebra i žive. Legure bakra sa % Cu iznad 70% nisu dozvoljene. Moguća je primena sintetskog kaučuka, PVC itd. Polietilen se ne može primeniti.

BEZAZBESTNA POROZNA MASA

Čelični sudovi (boce) su punjeni specijalnom monolitnom poroznom masom iz sopstvene proizvodnje. Masa ima visoku poroznost (iznad 92%) i regulisan oblik i dimenzije pora, nema neporoznih aglomerata. Omogućava siguran i ekonomičan rad sa acetilenom.