Veb Sadržaj Prikaz

Specijalni gasovi

Proizvodnu lepezu specijalnih gasova čine, na prvom mestu gasovi visoke čistoće, tečni helijum, standardne i individualne gasne mešavine, kao i sva prateća oprema neophodna za njihovo pravilno i bezbedno korišćenje. Ovo je linija proizvoda koja zahteva veoma visoke standarde kvaliteta i koje Messer svakodnevno ispunjava u preko 60 kompanija u svetu.

 

Upotreba svaki proizvod čini korisnim. Helijum se na primer, može koristiti u vidu balon gasa za punjenje balona, gas više čistoće koristi se kao noseći gas u gasnoj hromatografiji, dok se utečnjeni helijum koristi kao rashladno sredstvo za postizanje superprovodnosti magneta u uređajima za npr. medicinsku dijagnostiku ili spektroskopiju. Naravno, različite primene zahtevaju različite karakteristike kako samog proizvoda, tako i različita pakovanja i dodatne usluge. Stručnjaci Messer Tehnogasa će u saradnji sa korisnicima osmisliti model koji će najbolje zadovoljiti svaki pojedinačni slučaj. Modeli isporuke se kreću od sprej boca pod pritiskom do trajlera, od tehničkih gasova do gasova kvaliteta 6.0 (99,9999 %). Rešavanje problema predstavlja izazov koji će stručnjaci Messera uvek prihvatiti – iskoristite ga! Pozovite nas!