Veb Sadržaj Prikaz

Sistemi za centralno snabdevanje gasovima

 

U načelu, boce pod pritiskom, koje predstavljaju opasnu materiju, bi trebalo da su izmeštene iz radnog prostora. Sistemi za centralno snabdevanje gasovima su tehnički jednostavno rešenje, a sastoje se od panela za primarnu redukciju pritiska, cevovoda i sekundarnih regulatora pritiska kojima se pritisak na radnom mestu podešava prema zahtevu te primene.

Prednosti sistema za centralni razvod gasova su:

  • Kvalitet: sistemi za centralni razvod čistih gasova uvek imaju i ventile za ispiranje, što obezbeđuje da se pri zameni boce ispira samo veza između boce i primarnog panela.
  • Cena: iz jedne boce ili baterije može da se snabdeva veliki broj potrošača.
  • Bezbednost: boce pod pritiskom nisu u radnom prostoru. Zamenu boca radi samo osoblje koje je prošlo obuku.
  • Stalan radni pritisak: primarni i sekundarni paneli uvek čine dvostepenu regulaciju pritiska.

Da bi se bezbedilo da kvalitet gasa na mestu potrošnje bude željenog kvaliteta, određeni zahtevi moraju biti ispunjeni, a Spectrolab linija proizvoda (hromirani mesing) ispunjava te zahteve za nekorozivne gasove i gasne mešavine.

Za korozivne gasove i osetljive gasne mešavine veoma niskih koncentracija različitih komponenti koriste se proizvodi iz linije Spectrocem.

U tabeli je dat pregled gasova i odgovarajućih linija proizvoda.

Tip gasa hem. formula pritisak
(bara na 20°C)
osobine*)

Acetilen

C2H2

18

F

X

 

Amonijak

NH3

8,6

F, T, C

 

X

Argon

Ar

200/300

I

X

 

Butan

C4H10

2,1

F

X

 

Hlor

Cl2

6,8

T, C

 

X

Hlorovodonik

HCl

42,6

T, C

 

X

Azot-suboksid

N2O

50,6

O

X

 

Etan

C2H6

37,6

F

X

 

Eten

C2H4

-

F

X

 

Helijum

He

200/300

I

X

 

Ugljen-dioksid

CO2

57,3

I

X

 

Ugljen-monoksid

CO

200

F, T

X

 

Kripton

Kr

145

I

X

 

Metan

CH4

200

F

X

 

Propan

C3H8

8,4

F

X

 

Propen

C3H6

10,2

F

X

 

Kiseonik

O2

200/300

O

X

 

Sumpor-dioksid

SO2

3,3

T, C

 

X

Sumpor-heksafluorid

SF6

21,1

I

X

 

Azot

N2

200/300

I

X

 

Sintetički vazduh

-

200/300

O

X

 

Vodonik

H2

200/300

F

X

 

Ksenon

Xe

65

I

X

 

*) F = zapaljivo; T = otrovno, C = korozivno, O = oksidaciono, I = inertno