Veb Sadržaj Prikaz

Regulatori pritiska za boce

 

Da bi se gas iz boce pod pritiskom bezbedno koristio, potrebno je redukovati pritisak sa pritiska punjenja boce, odnosno pritisak u boci, na željeni radni pritisak. Regulatori pritiska koji se postavljaju na boce koriste se uglavnom kada se jedan instrument snabdeva iz boce, a boca može da se postavi pored instrumenta.

Regulatori pritiska mogu biti od različitih materijala, što zavisi od vrste gasa. Za nekorozivne gasove i gasne mešavine do kvaliteta 6.0 koriste se regulatori iz linije Spectrolab. Ova linija regulatora napravljena je od hromiranog mesinga, membrana unutra regulatora je od nerđajućeg čelika ili Hastelloy legure.

Za korozvne gasove i gasne mešavine koje sadrže osetljive, reaktivne komponente koristi se linija proizvoda Spectrocem, od nerđajućeg čelika.

Tip gasa hem. formula pritisak
(bara na 20°C)
osobine*)

Acetilen

C2H2

18

F

X

 

Amonijak

NH3

8,6

F, T, C

 

X

Argon

Ar

200/300

I

X

 

Butan

C4H10

2,1

F

X

 

Hlor

Cl2

6,8

T, C

 

X

Hlorovodonik

HCl

42,6

T, C

 

X

Azot-suboksid

N2O

50,6

O

X

 

Etan

C2H6

37,6

F

X

 

Eten

C2H4

-

F

X

 

Helijum

He

200/300

I

X

 

Ugljen-dioksid

CO2

57,3

I

X

 

Ugljen-monoksid

CO

200

F, T

X

 

Kripton

Kr

145

I

X

 

Metan

CH4

200

F

X

 

Propan

C3H8

8,4

F

X

 

Propen

C3H6

10,2

F

X

 

Kiseonik

O2

200/300

O

X

 

Sumpor-dioksid

SO2

3,3

T, C

 

X

Sumpor-heksafluorid

SF6

21,1

I

X

 

Azot

N2

200/300

I

X

 

Sintetički vazduh

-

200/300

O

X

 

Vodonik

H2

200/300

F

X

 

Ksenon

Xe

65

I

X

 

*) F = zapaljivo; T = otrovno, C = korozivno, O = oksidaciono, I = inertno