Veb Sadržaj Prikaz

Prirodni rashladni fluidi

R-744 (CO2 99,995%) je rashladno sredstvo namenjeno industrijskim i komercijalnim rashladnim aplikacijama. Ima vrednost GWP od 1 i veoma nizak ekološki uticaj.

 

R744 isporucujemo u bocama sa sondom,sa 2 ventila (tecna i gasna faza).

Pakovanja su od 10,00 kg i 37,50 kg.