Veb Sadržaj Prikaz

Home care: terapija kiseonikom uz komfor kućnog lečenja

Dugotrajna terapija kiseonikom (LTOT) se  preporučuje pacijentima sa hroničnom respiratornom insuficijencijom (CRF), naročito u lečenju hronične opstruktivne bolesti pluća(HOBP).

Pacijentima su na raspolaganju sledeći aparati:

 

1. Posuda sa tečnim kiseonikom za medicinsku upotrebu

Medicinsko sredstvo koje omogućava pacijentu da ima autonomiju u kretanju i da može da obavlja sve aktivnosti i van kuće.

Sistem uključuje bazu sa dvostrukom funkcijom izdavanja kiseonika: u gasovitom  stanju kako bi se pacijentu omogućilo da preuzme propisanu terapiju i u tečnom stanju za punjenje prenosne jedinice.

Posuda sa tečnim kisonikom pruža pacijentu najkomforniji oblik primene kiseoničke terapije.

 

2. Boce sa komprimovanim kiseonikom za medicinsku upotrebu

Boce su pakovanja leka i idealne su za  kratkotrajni kiseonički tretman imajući u vidu ograničenu autonomiju i  njihovu težinu.

Oxystem 2000 je pakovanje leka  prilagođeno pacijentima koji koriste medicinski kiseonik povremeno i kod kuće, kao i rezervna podrška u slučaju nestanka električne energije pacijentima koji koriste koncetrator kiseonika.

 

3. Koncentrator kiseonika

Medicinsko sredstvo prilagođeno dugotrajnom lečenju pacijenata kod kuće.

Koncentrator obrađuje ambijentalni vazduh i putem mehaničkog i hemijskog separacionog procesa koji se obavlja kroz molekularno sito, odvaja azot od kiseonika, zadržavajući azot i oslobađajući gasoviti kiseonik. Aparat je jednostavan za upotrebu, ekonomičan i lako mobilan zbog ugrađenih točkića. Kućna električna mreža daje energiju potrebnu za ovaj proces.

Kiseonik se isporučuje pacijentu kroz nosnu kanilu, masku i transtrahealni kateter.