HFC RASHLADNI FLUIDI (VISOK GWP)

HFC RASHLADNI FLUIDI (VISOK GWP)

 

HFC (Fluorougljovodonici) rashladni fluidi su treća generacija rashladnih fluida na bazi fluora.

Ovi proizvodi imaju nulti nivo ODP (potencijal oštećenja ozonskog omotača) i visok GWP (potencijal globalnog zagrevanja).

 

R-134a je hidrofluorouglјenik (HFC) dizajniran za domaće, komercijalne i industrijske rashladne sisteme, kao i sisteme za klimatizaciju, tečne rashladne sisteme i toplotne pumpe.

R-134a se koristi u velikim čilerima i automobilima A/C i polјoprivrednim proizvođačima. Može se koristiti umesto R-12 u postojećim sistemima ako se prati postupak konverzije.

 

R-404A je HFC mešavina, posebno razvijena za komercijalne, industrijske i transportne rashladne uređaje.

R-404A se koristi za nove rashladne jedinice za supermarkete, rashladne magacine-hladnjace, sisteme za hlađenje hrane, vitrine za skladištenje hrane i za kamione hladnjače.

 

R-407C je HFC mesavina koja se uglavnom koristi kao zamena za R-22 u aplikacijama za klimatizaciju.

 

R-410A je blaga HFC mešavina koja se uglavnom koristi u novim sistemima za klimatizaciju.

R-410A se koristi u malim klimatizacionim i industrijskim rashladnim sektorima.

PROIZVODNE LOKACIJE

Proizvodne lokacije