Veb Sadržaj Prikaz

HFC rashladni fluidi (visok GWP)

HFC (Fluorougljovodonici) rashladni fluidi su treća generacija rashladnih fluida na bazi fluora.

Ovi proizvodi imaju nulti nivo ODP (potencijal oštećenja ozonskog omotača) i visok GWP (potencijal globalnog zagrevanja).

 

R-134a je hidrofluorouglјenik (HFC) dizajniran za domaće, komercijalne i industrijske rashladne sisteme, kao i sisteme za klimatizaciju, tečne rashladne sisteme i toplotne pumpe.

R-134a se koristi u velikim čilerima i automobilima A/C i polјoprivrednim proizvođačima. Može se koristiti umesto R-12 u postojećim sistemima ako se prati postupak konverzije.

 

R-404A je HFC mešavina, posebno razvijena za komercijalne, industrijske i transportne rashladne uređaje.

R-404A se koristi za nove rashladne jedinice za supermarkete, rashladne magacine-hladnjace, sisteme za hlađenje hrane, vitrine za skladištenje hrane i za kamione hladnjače.

 

R-407C je HFC mesavina koja se uglavnom koristi kao zamena za R-22 u aplikacijama za klimatizaciju.

 

R-410A je blaga HFC mešavina koja se uglavnom koristi u novim sistemima za klimatizaciju.

R-410A se koristi u malim klimatizacionim i industrijskim rashladnim sektorima.