Veb Sadržaj Prikaz

Gasne smeše

Gasne mešavine su različite koliko i njihove primene. Dugogodišnje iskustvo Messer Tehnogasa i visok nivo stručnosti zaposlenih u razvoju, proizvodnji i analitici, omogućavaju ispunjenje najviših standarda kvaliteta kojeg naši korisnici s pravom očekuju.

Standardne gasne mešavine koriste se u velikom broju rutinskih primena – od banana gasa koji služi za dozrevanje banana, preko rezonatorskih mešavina za lasere, do mešavina za jonizacione komore. Zahvaljujući stalnom sastavu, ove mešavine se proizvode u serijama i isporučuju iz magacina gotovih proizvoda.

Drugi tip gasnih mešavina su mešavine koje se koriste za kalibracije analitičkih instrumenata, u razvojnim i istraživačkim laboratorijama i institutima, takozvane individualne gasne mešavine koje se proizvode prema zahtevu korisnika.

Mnoge gasne mešavine mogu da se poruče i sa sertifikatom akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025 ili ISO Guide 34.