Webový obsah - zobrazení

Vzduch kapalný

Při kryoterapii dochází ke zchlazení ve speciálně upravených uzavřených komorách, kde je dosahováno teploty -110°C  až -160°C, po dobu 2-3  minut.

Zdravotnický syntetický, zkapalněný vzduch (Messermedline – CRYOLAIR) používaný v kryoterapii je zdravotnickým prostředkem třídy I. Výrobek splňuje požadavky Směrnice 93/42/EEC a schváleným pro použití na území Evropské Unie. Zkapalněný je syntetická směs zkapalněného kyslíku (19,95% -  22,05% ) a zkapalněného dusíku, který doplňuje složení směsi.

Messermedline – CRYOLAIR je výrobek určený pro profesionální použití při lokální kryoterapii a celotělové kryoterapii. Výrobek může používat jen zaškolený zdravotnický personál a lze jej používat jen po napojení na zařízení určená pro lokální a celotělovou kryoterapii plnící požadavky Zdravotnické Směrnice 93/42/EEC.

 

Aplikace

  • při lokální kryoterapii jako plyn nasměrovaný pomocí trysky zařízení na kryoterapii na povrch těla,

  • při celotělové kryoterapii jako chladící faktor interiéru kryokomory.

 

Při použití CRYOLAIR v kryoterapii jsou získávané následující léčivé účinky:

  • snížení bolesti tím, že se vylučuje velká dávka endorfinů, snížení zápalného procesu, snížení svalového napětí, zmenšení otoků.

  • zlepšení klinického a funkčního stavu pacienta díky zvětšení rozsahu pohybu v chlazených kloubech a v důsledku toho i svalové síly.

  • zrychlení procesů hojení a léčby úrazů.omezení následků termického šoku zmírněním stavů po popálení.

 

Skladování

Pro skladování  Messer Technogas instaluje přímo u odběratele stacionární zásobník, který se pravidelně doplňován kryogenní cisternou. Rozvod kapalného vzduchu ke kryokomoře je zajištěno vakuově izolovaným kryogenním potrubím.

V případě zájmu Vám naši odborníci pomohou s výběrem a návrhem vhodné skladovací nádoby a technologie, přípravou a zpracováním projektu a dodáním kompletního řešení „na klíč“. Na našem trhu má Messer Technogas již více jak 25-leté zkušenosti s dodávkou kryogenních technologií.

 

⇒ Vzduch kapalný (bezpečnostní list)