Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. David Klikar

koordinátor pro jakost, bezpečnost a životní prostředí

+420 241 008 227

+420 602 339 325

david.klikar@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Tlakové lahve - bezpečnostní pokyny

Níže uvedené tři bezpečnostní pokyny se zaměřují na bezpečnost našich zákazníků při manipulaci s tlakovými lahvemi k dopravě plynů. Kromě poskytování základních informací, jak objednávat a přejímat tlakové lahve, jsou zde uvedeny i bezpečnostní informace nezbytné pro zacházení s tlakovými lahvemi a jejich obsahem.

Bezpečnostní pokyn č. 1 – „Obsah tlakových lahví k dopravě plynů" dává zákazníkům přehled, mimo jiné o etiketách s výstražnými symboly umístěné  na vrchlíku lahví. Ty je navrženy tak, aby zákazníci byly informováni o nebezpečných vlastnostech obsahu tlakových lahví k dopravě plynů. Příručka také uvádí bezpečnostní informace  a specifikace  běžně dodávaných technických plynů jako jsou:  dusík, kyslík, oxid uhličitý atd

Bezpečnostní pokyn č. 2 – „Bezpečná manipulace s tlakovými lahvemi pro přepravu plynů" je zaměřen - jak název napovídá - na bezpečnou manipulaci s tlakovými lahvemi, například při ručním zvedání nebo „koulení“ lahve.

Bezpečnostní pokyn č. 3 – „Bezpečná doprava tlakových  lahví s plyny" poskytuje uživatelům základními informacemi pro bezpečnou přepravu suchého ledu a tlakových lahví ve vozidlech, a to jak v plynném tak i kapalném stavu. Přeprava tlakových lahví s plyny osobními a užitkovými vozidly představuje podceňované bezpečnostní riziko.

Bezpečnostní pokyn č. 4  - "Bezpečná přeprava suchého ledu" poskytuje uživatelům základní informace pro používání pevného CO2 jako chladiva při dopravě rychle se kazících potravin v chladicích skříních.