Na této stránce pužíváme cookies za účelem optimalizace, efektivnějšího oslovení zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Matomo. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Mimo jiné používáme Google Maps. Používáním této stránky s uvedeným souhlasíte. Více informací naleznete zde.
Webový obsah - zobrazení

Ing. David Klikar

koordinátor pro jakost, bezpečnost a životní prostředí

+420 241 008 227

+420 602 339 325

david.klikar@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Značení a rozměry tlakových lahví

Lahve jsou podle chemických vlastností plynu označovány barevným značením a etiketami.
Popis značení lahve je uvedeno v části ZNAČENÍ TLAKOVÝCH LAHVÍ.
 

Lahve lze rozdělit podle fyzikálního stavu plynu v lahvi na :

⇒ Lahve pro stlačené plyny („vzdušné plyny“, ostatní stlačené plyny a jejich směsi)

⇒ Lahve pro zkapalněné plyny pod tlakem (oxid uhličitý)

⇒ Lahve pro rozpuštěné plyny (acetylen rozpuštěný v acetonu).

Dle výše uvedeného „dělení“ jsou lahve  a jejich rozměry uvedeny v části ROZMĚRY TLAKOVÝCH LAHVÍ.