Webový obsah - zobrazení

Šokové mražení

Rychlost mražení je klíčovým faktorem pro zachování kvality mražených a chlazených potravin. Kryogenní technologie využívající chladu kapalného dusíku nebo kapalného oxidu uhličitého nabízejí unikátní technologii s nejvyšší možnou rychlostí chlazení či mražení s akceptovatelnými investičními i provozními náklady.

Použitím kapalného dusíku, příp. oxidu uhličitého, lze dosáhnout takové rychlosti zmražení, při které nedochází v produktu k tvorbě velkých krystalů ledu, které by jinak narušily buněčné stěny, a tím by zhoršily kvalitu zmrazované potraviny. Naopak vzhledem k vysoké rychlosti zmrazování dochází k tvorbě malých krystalků ledu, které neporušují buněčné struktury, a tak si potravina zachovává své senzorické i kvalitativní vlastnosti.

Společnost Messer Technogas má bohaté zkušenosti s provozem kryogenních mrazících zařízení a dle požadavků zákazníka nabízíme:

  • mrazící tunely
  • mrazící skříně

Principem těchto zařízení je řízený nástřik kapalného plynu přímo na povrch produktu s následnou cirkulací plynné fáze v komoře.

 

Mezi výhody kryogenního mražení patří:

⇒ Vysoká kvalita: rychlé mražení pro zlepšení struktury, chuti a vzhledu
⇒ Rychlé spuštění
⇒ Minimální ztráty vlhkosti
⇒ Flexibilní kapacita výroby
⇒ Minimální vliv na kvalitu produktu

 

Společnost Messer poskytuje veškeré odborné poradenství při návrhu a instalaci zmrazovačů a chladících skříní.