Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. Vít Tuček, CSc.

vedoucí prodeje technologických aplikací

+420 602 331 744

+420 241 008 211

vit.tucek@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Sklo a keramika

⇒ Tavicí pece

Výroba skla je velmi energeticky náročná, a proto je co nejúčinnější využití paliv základem ekonomického úspěchu výrobního podniku. Spalování fosilních paliv při vysokých teplotách generuje také velké množství oxidů dusíku (NOx), které poškozují životní prostředí. Vzhledem k přísnějším ekologickým limitům hledají provozovatelé sklářských tavicích pecí nové způsoby a metody, které vedou ke snížení emisí znečišťujících látek. Jednou z metod, jak zvýšit tepelně technickou účinnost tavicích agregátů a snížit hmotnostní toky NOx ,je technologie kyslíkových hořáků.

 

⇒ Leštění

Užitkové sklo se dnes vyrábí hlavně lisováním nebo vyfukováním do kovových forem. Pomocí malých kyslíko-palivových hořáků lze výrazně omezit nebo zcela nahradit chemické leštění povrchu těchto výrobků, odstranit vady z povrchu a zaleštit stopy po dělicích rovinách. Malé kyslíkové hořáky jsou také vhodné pro rychlejší a kvalitnější zapalování okrajů a pukání tlustostěnných výrobků.

 

⇒ Zakuřování - separace lisovacích forem

Zakuřování sklářských lisovacích forem pomocí sazí vzniklých nedokonalým spalováním uhlovodíků zlepšuje povrch lisovaných nebo lisofoukaných výrobků a také přispívá k lepšímu pracovnímu prostředí ve sklárně.