Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. David Klikar

koordinátor pro jakost, bezpečnost a životní prostředí

+420 241 008 227

+420 602 339 325

david.klikar@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Responsible Care

Zavedení a cíle programu Responsible Care:

Společnost Messer Technogas s.r.o. se dlouhodobě řídí zásadami odpovědného podnikání v chemii, které byly zohledněny jak v již certifikovaných systémech jakosti ISO 9001 a Environmentálního managementu ISO 14001, tak při řízení bezpečnosti, které bylo implementováno v duchu směrnic mateřské společnosti. V roce 1997 rozhodlo vedení společnosti zavést systém environmentu dle ISO 14001, který byl certifikován v roce 1998. Systém environmentálního managementu navazuje na systém jakosti certifikovaný dle normy EN ISO 9001, dokumentovaný Příručkou jakosti, organizačními směrnicemi, technologickými předpisy a údaji. Činnost společnosti Messer Technogas s.r.o. dlouhodobě odpovídá požadavkům programu Responsible Care v oblastech životního prostředí i BOZP a proto se vedení společnosti rozhodlo požádat o prestižní ocenění Responsible Care v roce 1999 jako navazující krok po zavedení výše uvedených certifikovaných a auditovaných systémů v naší společnosti. Po obhajobě předloženích výsledků naší společnosti na půdě Svaz chemického průmyslu v roce 1999-2000 získala společnosti prestižní ocenění Responsible Care 10. října 2000 poprvé. Program Responsible Care je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti jeho provozovaných zařízení, přepravu výrobků, zlepšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC). 

Více informací naleznete ZDE.

 

 

Program "Responsible Care":