Webový obsah - zobrazení

Registrované medicinální plyny

V souladu s postupem uplatňovaným v zemích Evropské Unie, definovaným v direktivě 2001/83/EC a ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky Reg-81 Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) získala firma Messer Technogas povolení k výrobě registrovaných  léčivých přípravků (SVP) včetně distribučního povolení (SDP) pro:  medicinální kyslík plynný, medicinální kyslík kapalný, medicinální oxid dusný (rajský plyn) a oxid dusnatý Messer 800 PPM.

Vzhledem ke zpřísněným požadavkům pro skladování a výdej registrovaných medicinálních plynů byly schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv prodejní místa, která vyhovují stanoveným předpisům.

Výroba medicinálních plynů – léčivých přípravků podléhá přísné kontrole při jejich výrobě a sou plněny pouze do vyhrazených tlakových láhví se speciálním lahvovým ventilem. Do oběhu jsou uvolněny kvalifikovanou osobou, je zajištěna jejich dohledatelnost a zpětné stažení včetně farmakovigilance – sledování vedlejších účinků.  

Vzhledem ke zpřísněným požadavkům na přepravu, skladování a výdej registrovaných medicinálních plynů  získal Messer Technogas od Státního ústavu pro kontrolu léčiv povolení pro následující  prodejní místa,

Registrované medicinální plyny mohou být, podle Zákona o léčivech, dodávány pouze registrovaným zdravotnickým zařízením a subjektům splˇujícím požadavky §77 zákona.

 

Registrace ke stažení:

⇒ Medicinální kyslík plynný

 Medicinální kyslík kapalný

 Medicinální oxid dusný (rajský plyn)

⇒ Medicinální oxid dusnatý Messer 800 PPM

_________________________________________________________________________________________________________

Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze je správním úřadem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu zdravotnictví, který dozoruje v České republice dodržování zákona o léčivech (registrace, výroba a distribuce léčiv).

Adresa: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz.