Webový obsah - zobrazení

Redukční ventily

Pro bezpečný odběr plynů z tlakových láhví a pro přesné nastavení požadovaného výstupního tlaku nebo průtoku provozního plynu je nutné použít odpovídající redukční ventil. Redukční ventil významně ovlivňuje kvalitu používaného plynu a bezpečnost provozu.

 

S ohledem na aplikaci a výstupní tlak jsou dodávány jednostupňové nebo dvoustupňové redukční ventily.

V závislosti na druhu plynu jsou používané různé materiály redukčních ventilů a jejich těsnění.

Pro nekorozivní plyny a jejich směsi (až do čistoty plynů 6.0 tj. 99,9999%) jsou doporučovány ventily s nerezovou membránou Hastelloy, typu SPECTROLAB® nebo nerezové typ SPECTROCEM®.

Pro korozivní  a toxické plyny a jejich směsi jsou doporučovány redukční ventily typ SPECTROCEM®.

 

Rádi Vám poradíme a pomůžeme se správným výběrem odpovídajícího ventilu. Kontaktujte nás.
 

Orientační tabulka pro výběr typu ventilu:

Druh plynu

Chem. vzorec

Plnící tlak při 20°C)

vlastnosti *)

http://specialtygases.messergroup.com/gasversorgung/flaschendruckregler/Spectrocom.png

Acetylen

C2H2

18

F

X

 

Amoniak

NH3

8,6

F, T, C

 

X

Argon

Ar

200/300

I

X

 

Butan

C4H10

2,1

F

X

 

Chlor

Cl2

6,8

T, C

 

X

Chlorovodík

HCl

42,6

T, C

 

X

Oxid dusný

N2O

50,6

O

X

 

Etan

C2H6

37,6

F

X

 

Etylen

C2H4

-

F

X

 

Helium

He

200/300

I

X

 

Oxid uhličitý

CO2

57,3

I

X

 

Oxid uhelnatý

CO

200

F, T

X

 

Krypton

Kr

145

I

X

 

Metan

CH4

200

F

X

 

Propan

C3H8

8,4

F

X

 

Propen

C3H6

10,2

F

X

 

Kyslík

O2

200/300

O

X

 

Oxid siřičitý

SO2

3,3

T, C

 

X

Fluorid sírový

SF6

21,1

I

X

 

Dusík

N2

200/300

I

X

 

Syntetický vzduch

-

200/300

O

X

 

Vodík

H2

200/300

F

X

 

Xenon

Xe

65

I

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) F = hořlavý; T = toxický, C = korozivní, O = oxidující, I = inertní