Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. David Klikar

koordinátor pro jakost, bezpečnost a životní prostředí

+420 241 008 227

+420 602 339 325

david.klikar@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Politika prevence závažné havárie

Písemné prohlášení o politice prevence závažné havárie

Politika prevence závažných havárií (PZH) navazuje na politiku SHEQ dalších integrovaných systémů řízení (EMS, EnMS, QMS, FSSC) a programu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care).

Vedení společnosti Messer Technogas s.r.o. vyhlašuje tuto politiku PZH s cílem vytvořit funkční systém řízení PZH, který zajistí bezpečnost provozu a zvyšování úrovně PZH. Politika PZH vytváří rámec pro soustavné zdokonalování a respektování právních a jiných požadavků.

 

Vedení společnosti se zavazuje, že v rámci politiky PZH bude dbát na dodržování následujících zásad:

  • veškeré své činnosti, zejména však manipulaci s tlakovými lahvemi, jejich plnění a provozování technologie výroby rajského plynu a jeho skladování, provozovat tak, aby nedošlo ke vzniku událostí, které by měly negativní dopad na zaměstnance a okolní obyvatelstvo, životní prostředí, majetek společnosti i ostatních subjektů,
  • motivovat každého zaměstnance k neustálému zdokonalování znalostí a dovedností pro plnění pracovních úkolů a vyčlenit k tomu přiměřené prostředky,
  • při výkonu všech svých činností plnit nebo překračovat požadavky právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií a dalších souvisejících předpisů,
  • stanovit vyhodnotitelné cíle a úkoly, které zajistí trvalé zlepšování na cestě k vyloučení identifikovaných rizik,
  • soustavně identifikovat a analyzovat potenciální rizika a výsledky analýz zohledňovat v bezpečných postupech tak, aby byly minimalizovány možnosti vzniku havárií a jejich následků,
  • seznámit všechny zaměstnance, stejně tak jako další pracovníky vyskytující se v areálu společnosti s cíli a zásadami včetně politiky PZH, bezpečnými postupy a jejich úlohou a odpovědností při provádění všech činností.
  • podporovat komunikaci mezi vlastními zaměstnanci, i mezi společností a všemi zainteresovanými stranami.

 

Politika PZH bude pravidelně revidována tak, aby byla zajištěna její aktuálnost ve vztahu k provozně-technickému vybavení:

  • plnírny technických plynů na Kladně,
  • výroby rajského plynu v Ostravě,
  • a k podnikatelským záměrům společnosti Messer Technogas s.r.o.

 

Politika PZH je volně dostupná zaměstnancům, smluvním partnerům, dodavatelským firmám a ostatním zainteresovaným stranám na webových stránkách www.messer.cz.