Na této stránce pužíváme cookies za účelem optimalizace, efektivnějšího oslovení zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Matomo. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Mimo jiné používáme Google Maps. Používáním této stránky s uvedeným souhlasíte. Více informací naleznete zde.
Webový obsah - zobrazení

Plyny v zásobnících a cisternách

Nejekonomičtější způsob dodávek „středních“ objemů množství plynů v kapalné formě je přeprava hluboce zkapalněných plynů cisternovými vozy do kryogenních zásobníků instalovaných u zákazníků, u menších množství pak dodávky v mobilních minitancích.