Webový obsah - zobrazení

Plyny v zásobnících a cisternách

Nejekonomičtější způsob dodávek „středních“ objemů množství plynů v kapalné formě je přeprava hluboce zkapalněných plynů cisternovými vozy do kryogenních zásobníků instalovaných u zákazníků, u menších množství pak dodávky v mobilních minitancích.