Webový obsah - zobrazení

Oxid dusný (rajský plyn)

Oxid dusný (N2O) se používá jako anestetický a analgetický plyn již více jak 150 let. K lékařským účelům byl poprvé použit již v roce 1844 v Americe a od roku 1867 bylo zavedeno jeho používání i v Evropě. Oxid dusný je třeba aplikovat inhalováním ve směsi s kyslíkem v koncentraci mezi 35 – 70%.

Medicinální oxid dusný je medicinální plyn registrovaný jako léčivý přípravek. Oxid dusný je používán v plynném stavu, přestože plyn je v dodáván tlakových láhvích v kapalném stavu s náplní 7,5 kg nebo 37,5 kg kapalného N2O.   

 

⇒ Medicinální oxid dusný (rajský plyn) (bezpečnostní list)

⇒ Medicinální oxid dusný (rajský plyn) (registrace)