Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. Dana Köpplová

marketing a komunikace

+420 724 227 634

+420 241 008 232

dana.koepplova@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Oficiální stanovisko společnosti Messer Technogas k opatřením přijímaným k zamezení šíření viru COVID-19

Oficiální stanovisko společnosti Messer Technogas k opatřením přijímaným k zamezení šíření viru COVID-19


18.3.2020
Šíření viru COVID-19 vzbuzuje obavy, které mohou mít z hlediska přijímaných opatření na straně státních orgánů ale i jednotlivých firem dopad na některé druhy výrob a distribučních kanálů.

Naše partnery bychom chtěli ubezpečit, že naše technické, medicinální, speciální a potravinářské plyny jsou biologicky a zdravotně nezávadné  a jejich jakost a bezpečnost není ohrožena současnou situací.

Co se týká vlastní výroby a distribuce našich produktů, snažíme se je zajistit v plném rozsahu a bez omezení.

 Jako zatím jediná omezení v současné chvíli považujeme:

  • uzavírání hranic okolních států pro pohyb osob. Uzavírání hranic se sice netýká přepravy zboží, ale může dojít z důvodu probíhajících kontrol k případnému prodloužení doby transportu kapalných produktů v cisternách,
  • případné rozhodnutí našich smluvních partnerů o uzavření prostor sloužících k výdeji technických plynů v lahvích,
  • zvýšené požadavky na vybavení našich zaměstnanců či zaměstnanců našich partnerů ochrannými pomůckami, které nejsou na trhu ČR volně k dispozici. 

Zároveň v naší společnosti přijímáme opatření směřující k informování našich zaměstnanců, zákazníků, subdodavatelů a obchodních partnerů, dále také opatření ke zvýšení informovanosti týkající se osobní hygieny a poskytujeme účinnější přípravky k jejímu zajištění.

Veškeré Vaše případné otázky prosím směřujte na adresu opatreni.koronavirus.cz@messergroup.com, jednotlivé otázky se pokusíme obratem zodpovědět.
Výše uvedené prohlášení je platné pouze pro dobu vydání a při změně situace budeme naše zákazníky a obchodní partnery okamžitě informovat.  
 

Stanovisko Messer Group - doplnění