Na této stránce pužíváme cookies za účelem optimalizace, efektivnějšího oslovení zájemců o naše služby a analýzy návštěvnosti prostřednictvím Matomo. Nastavení cookies můžete upravit ve svém prohlížeči. Mimo jiné používáme Google Maps. Používáním této stránky s uvedeným souhlasíte. Více informací naleznete zde.
Webový obsah - zobrazení

Ing. Andrea Staňková

vedoucí personální skupiny

+420 724 164 197

+420 241 008 125

andrea.stankova@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Ochrana osobních údajů

 1. Při výběrovém řízení jsou zpracovávány osobní údaje kandidátů pouze v nezbytném rozsahu,  souvisejícím s výběrem zaměstnance:

 • informace poskytnuté kandidátem v životopisu

 • informace poskytnuté v motivačním dopisu

 • informace vyplněné v rámci vstupního dotazníku

 • údaje sdělené při osobním pohovoru.
   

 1. Osobní údaje poskytnuté kandidátem v rámci výběrového řízení budou zpracovávány pouze za účelem výběru vhodného zaměstnance.
   

 1. Osobní údaje kandidáta budou zpracovávány manuálně i elektronicky, pouze pověřenými zaměstnanci zaměstnavatele:

 • zaměstnanci personálního oddělení

 • manažerem, pod kterého daná pozice organizačně spadá, případně i ředitelem příslušného oddělení.
   

4.  Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v zamčené místnosti a uzamčené skříňce. Elektronicky vedená  data jsou
     chráněna heslem.
 

5. Poskytnutí osobních údajů  kandidátem je dobrovolné. Kandidáti mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Mají
    právo na jejich opravu i právo na vysvětlení, doplnění či likvidaci.
 

6. Zaměstnavatel uchovává osobní údaje kandidátů (zejména životopisy) pouze do  okamžiku, kdy je na základě výběrového
    řízení přijat nový zaměstnanec. Tím je dosaženo účelu zpracování osobních údajů a zaměstnavatel neprodleně skartuje
    životopisy v listinné podobě a odstraní osobní údaje zájemců o práci v elektronické podobě.