Webový obsah - zobrazení

O společnosti

Značka Messer je již více než 100 let vnímána jako specialista v oblasti výroby a dodávek technických plynů.

Skupina Messer vyrábí a dodává kyslík, dusík, argon, acetylen, oxid uhličitý, vodík, helium, plyny pro ochranné atmosféry při svařování, medicinální a potravinářské plyny, speciální a vzácné plyny jakož i širokou paletu různých směsí plynů.

Messer dodává nejen technické plyny, ale i související zařízení, služby a poradenství a je tak nezbytnou součástí technologických procesů zákazníků téměř ve všech průmyslových oborech, zdravotnictví, vědě a výzkumu.