Agregátor obsahu
Zpět

Messer je členem „European Clean Hydrogen Alliance“

Messer je členem „European Clean Hydrogen Alliance“

6.8.2020

Společnost Messer vstoupila do „European Clean Hydrogen Alliance“  (Evropské aliance pro čistý vodík). Toto partnerství umožňuje společnosti Messer přispívat svými rozsáhlými znalostmi v oblasti průmyslových plynů k účinnému a efektivnímu rozvoji technologie zeleného vodíku s partnery v celé Evropě. Messer je největší rodinnou společností vyrábějící průmyslové plyny na světě. Udržitelnost je základním pilířem vize společnosti. Stefan Messer, majitel a generální ředitel společnosti Messer Group GmbH, na základě více než 120 let zkušeností v oblasti průmyslových plynů vysvětluje: „V našem vývoji se zaměřujeme na technologie, které zvyšují efektivitu výrobních procesů našich zákazníků a jsou šetrné k životnímu prostředí.“

Messer je dnes významným dodavatelem vodíku pro průmyslové zákazníky, kteří chtějí stále více integrovat obnovitelný vodík do svých nákupních a výrobních procesů na podporu dekarbonizace. Messer je také významným dodavatelem vodíku pro mobilní aplikace. Společnost provozuje například čerpací stanice vodíku pro některé z největších flotil na světě s vodíkovými autobusy, vysokozdvižnými vozíky a dalšími vozidly pro průmyslové využití, zejména v USA.

Evropská aliance pro čistý vodík pracuje na ambiciózním projektu využívání vodíkových technologií do roku 2030. Za tímto účelem je třeba spojit výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíkového vodíku, poptávku průmyslu, mobility a dalších odvětví, jakož i dopravu a distribuci vodíku. Evropská komise zahájila alianci jako součást své nové průmyslové strategie pro Evropu, a to dosáhnout svého cíle – uhlíkové neutrality do roku 2050.

Dle Tima Evisona, viceprezidenta pro rozvoj podnikání ve společnosti Messer Group GmbH, „Příspěvek společnosti Messer bude založen na podnikatelském duchu, prozíravém myšlení a kultuře neustálého zlepšování.“ Vodíková řešení společnosti Messer pomohou průmyslovým zákazníkům a dopravním parkům z celé Evropy, aby se v horizontu do roku 2050 významně přiblížila cíli neutrality klimatu.  „Mimo jiné, budeme podporovat ocelářský a hutní průmysl, chemický, potravinářský, farmaceutický, automobilový a elektronický průmysl, odstranit uhlíkové zdroje a optimalizovat nasazení obnovitelného vodíku v jejich provozech. Messer navíc pomůže zajistit, aby průmyslová doprava mohla používat vodík jako čisté, dostupné a praktické palivo“.


Agregátor obsahu
Agregátor obsahu
Agregátor obsahu
Agregátor obsahu
Agregátor obsahu
Agregátor obsahu
Agregátor obsahu
Agregátor obsahu
Agregátor obsahu