Webový obsah - zobrazení

Nežádoucí účinky

Co jsou nežádoucí účinky?

  • Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí odezva na léčivý přípravek, která je nepříznivá a nezamýšlená. Nežádoucí účinky léčivých přípravků se rozlišují zejména na:

a) závažné nežádoucí účinky, které mají za následek smrt, ohrozí život, vyžadují hospitalizaci nebo prodloužení probíhající hospitalizace, mají za následek trvalé či významné poškození zdraví nebo omezení schopností nebo se projeví jako vrozená anomálie či vrozená vada u potomků. (§3 odst.4 písm.a)

b) neočekávané nežádoucí účinky, jejichž povaha, závažnost nebo důsledek jsou v rozporu s informacemi uvedenými v souhrnu údajů o přípravku u registrovaného léčivého přípravku nebo jsou v rozporu s dostupnými informacemi, například se souborem informací pro zkoušejícího u hodnoceného léčivého přípravku, který není registrován. (§3 odst.4 písm.b)

  • Nežádoucí účinek může být již známý nebo dosud nepopsaný.

 

Hlášení nežádoucích účinků:     

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním léčivého přípravku společnosti Messer Technogas s. r. o., kontaktujte paní Mgr. Dagmar Nyklovou.

 

Společnost: Messer Technogas s. r. o.
 

Kontaktní PV osoba:

Jméno Mgr. Dagmar Nyklová
Adresa: Messer Technogas s. r. o.
  Zelený pruh 99
  140 02  Praha 4
  Česká republika
Tel.:  +420 778 443 490
E-mail:  pv.messertechnogas@messergroup.com
   

 

Zástupce kontaktní PV osoby:

Jméno Ing. David Klikar
Adresa: Messer Technogas s. r. o.
  Zelený pruh 99
  140 02  Praha 4
  Česká republika
Tel.:  +420 602 339 325
E-mail:  pv.messertechnogas@messergroup.com