Webový obsah - zobrazení

Naše značka

Průmyslové procesy se neobejdou bez kyslíku, dusíku, argonu, xenonu, neonu a kryptonu, stejně jako oxidu uhličitého, acetylenu, vodíku a helia a široké palety směsí plynů. Ve společnosti Messer je souhrnně nazýváme „Gases for Life“ ("Plyny pro život"). Jsou vyráběny chemickými procesy a jsou pro mnohé průmyslové podniky neméně důležité stejně jako voda či elektrická energie.

Technické plyny jsou využívány v různých stupních čistoty, významně ovlivňují hospodárnost technologických procesů, zvyšují jejich bezpečnost a kvalitu finálního výrobku. Často přispívají k ochraně životního prostředí.

Typickými odvětvími odebírajícími plyny Messer, jsou automobilový průmysl, metalurgie, potravinářský a nápojový průmysl, sklářství a výroba keramiky, medicína a farmacie, chemický průmysl, věda a výzkum či ochrana životního prostředí.         

Společnost Messer vytvořila pro širokou veřejnost internetovou schránku www.GasesforLife.de, s cílem ukázat jak jsou technické plyny využívány v každodenním životě.