Webový obsah - zobrazení

Nápojový průmysl

V oblasti nápojů je nejvíce používán oxid uhličitý při výrobě nealkoholických nápojů a piva.  Plynná  směs dusíku a oxidu uhličitého je ideální pro čepování piva naopak čistý plynný dusík lze využít při stáčení vína.

Pro vinařský průmysl a zpracovatele rostlinného oleje a sirupů je určena technologie sparing – rozptýlení jemných bublinek dusíku do potrubí. Tato technologie umožňuje snížení obsahu vnitřního vázaného kyslíku v nápoji a následné skladování v dusíkové atmosféře.
 

V nápojovém průmyslu využíváme plyny pro:

⇒ Inertizace a výroba nápojů

Sycené nápoje obsahují rozpuštěný CO₂, který může být jejich přirozenou součástí

nebo je v průběhu výroby do nápoje přidáván.

U nesycených nápojů a olejů je třeba v mnoha případech zabránit přístupu vzduchu a následné oxidaci. Dusíkem lze inertizovat volný prostor v zásobníku či tanku v průběhu skladování či manipulace, případně je možno dusík vnášet do potrubí ve formě velmi jemných bublin (metoda spargingu), čímž se dosáhne výrazného snížení obsahu rozpuštěného kyslíku.
 

⇒ Stabilizace PET lahví a plechovek

Nesycené nápoje, balené do PET lahví či plechovek, vyžadují stabilizační tlak, aby nedocházelo k jejich zhroucení v průběhu přepravy či skladování v několika vrstvách nad sebou.

Požadovaný tlak lze dosáhnout pomocí kapky kapalného dusíku, dávkované do hrdla těsně před uzavřením lahve.

Vypařující se dusík vytváří vnitřní tlak a zároveň inertní ochrannou atmosféru, takže nedochází ke změně charakteru nebo chuti daného nápoje. 
 

⇒ Čepování a stáčení

Pro čepování a stáčení nápojů lze používat oxid uhličitý, dusík případně směs oxidu uhličitého a dusíku.

Čistý oxid uhličitý je vhodný pro sycené nealkoholické nápoje.

Směs dusíku a oxidu uhličitého je zvláště vhodná pro čepování piva, dusík ve směsi zabraňuje přesycení piva oxidem uhličitým a podporuje tvorbu jemné pěny.

Čistý dusík se uplatňuje při stáčení nesycených nápojů, např. vína.