Webový obsah - zobrazení

Vize, mise, hodnoty - Messer Technogas

Poslání

Dodáváme technické plyny, související zařízení, služby a poradenství a jsme tak nezbytnou součástí technologických procesů našich zákazníků.

Díky naší spolehlivosti, odbornosti a iniciativě jsme pro naše zákazníky preferovanou volbou a partnerem v rozvoji a umožňujeme jim soustředit se na jejich obor podnikání.

 

Vize

ZÁKAZNÍCI

Našimi zákazníky jsou subjekty činné ve všech průmyslových oborech, zdravotnictví, bezpečnosti jakož i ve výzkumu a vědě, které potřebují a oceňují kvalitu a rozsah našich služeb a umožňují nám realizovat očekávaný zisk.

S našimi zákazníky máme nejužší vztahy, nejlépe známe jejich potřeby a záměry a spolehlivě a včas reagujeme na jejich požadavky.

Našim zákazníkům jsme partnery při vývoji aplikačních technologií a aktivně jim nabízíme řešení, která přinesou úsporu nákladů, zvýšení kvality nebo navýšení produkce.

 

ZAMĚSTNANCI

Podporujeme motivovanost, kompetentnost, loajalitu, zodpovědnost a iniciativu našich zaměstnanců, kteří jsou nezbytnou podmínkou skutečného partnerství s našimi zákazníky.

Klademe důraz na osobní růst, týmovou spolupráci a pocit sounáležitosti s firmou.

Jsme si vědomi sociální zodpovědnosti vůči našim zaměstnancům. Dbáme o zajištění  ochrany jejich zdraví a bezpečnosti.

 

VLASTNÍK

Usilujeme o maximální zhodnocování majetku svěřeného nám vlastníkem. Uvažujeme v dlouhodobém horizontu.