Webový obsah - zobrazení

Svazky tlakových lahví MegaPack C4 a C6

Svazky MegaPack určují nové standardy v oblasti bezpečnosti, hospodárnosti, ergonomie a designu. Nové kompaktní modely C4 se čtyřmi tlakovými lahvemi a C6 s šesti tlakovými lahvemi dělají MegaPack ještě lepším. Nové inovativní svazky se mohou pochlubit při stejném objemu 600 a 900 litrů velmi kompaktními rozměry. MegaPack C4 má celkové vnější rozměry 0,92 x 0,93 x 1,95 m a MegaPack C6 0,92 x 1,33 x 1,95 m (šířka x délka x výška). Malé rozměry svazků MegaPack umožňují použití i v menších výrobních halách a dílnách. MegaPack C4 a C6 nabízí také optimalizovanou duplexní technologii umožňující odběr plynu při tlaku 200 nebo 300 bar.


Nová definice bezpečnosti:

• Všechny části, kterými protéká plyn jsou důkladně

  chráněny proti nárazu.
• Přístupné jsou pouze armatury pro odběr plynu.
• Ochranná konstrukce zajišťuje vysokou stabilitu i v extrémních
  podmínkách
• Nový originální uzávěr zaručuji bezpečnou manipulaci.
• Jasně rozpoznatelný druh plynu díky barevnému provedení
  ochranných lišt (dle mezinárodního standardu, např. bílá
  = kyslík, zelená = argon).
• Výstup plynu je umístěn v pracovní výšce, nikoli ve výšce hlavy.
• Počet osazených plynotěsných tlakových spojů je snížen až na
  polovinu v porovnání s konvenčním svazkem.
 

Snadná manipulace:

• Centrální, ergonomicky dobře přístupný ovládací panel.
• Velkoplošný a z daleka viditelný ukazatel naplnění.
• Optimalizovaná duplexní technologie (redukční ventil
  integrovaný ve svazku) umožňuje odběr plynu s výstupním
  tlakem 200   nebo 300 bar.
• Plnící tlak 300 bar přináší: snížení četnosti dodávek technických
  plynů, zvýšení plynulosti práce a menší zbytkové množství
  plynu.
• Čtvercový půdorys umožňuje optimální využití plochy.


Zvýšení hospodárnosti technologií 300 bar

• Lepší plynulost práce.
• Menší zbytkové množství plynu.
• Ekologický a ekonomický transport (snížení počtu dodávek).


Dvě provedení – mnoho společných výhod

MegaPack je dostupný ve dvou provedeních: MegaPack C4 a MegaPack C6. Čísla označují počet tlakových lahví ve svazku, z čehož pak vyplývají různé kapacity a rozměry. MegaPack C4 a C6 jsou však identické ve všech aspektech týkajících se bezpečnosti, manipulace a životnosti.