Webový obsah - zobrazení

Kryogenní chlazení pro přepravu

Mražené potraviny tvoří stále vyšší podíl našich každodenních potřeb. K dosažení optimální kvality chlazení vybavíme vaše chladící auta, přívěsy, návěsy a kontejnery přepravním kryogenním systémem.