Webový obsah - zobrazení

Kapalné helium

Kapalné helium patří k nejchladnějšímu plynu na zemi (bod varu 4,2K,  -269°C). Díky svým vlastnostem využíván k trvalému chlazení supravodivých magnetických cívek v magnetických rezonancích (MRI) nebo v oblasti výzkumu pro chlazení nebo urychlování částic

 Kapalné helium je dodáváno a skladováno ve speciálních kryogenních nádobách (tzv. dewarkách). Messer dodává kapalné helium v množství podle požadavků a potřeb zákazníka v transportních kryogenních nádobách o velikostech 100, 250, 320, 450 litrů. Pro speciální aplikace kde je požadováno velkého množství kapalného helia jsou dodávky zajištěny přepravními kryogenními kontejnery s kapacitou 40.000 litrů.

 

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodné kryogenní nádoby s ohledem na požadované množství, přístupové cesty a manipulaci. V případě zájmu zajistíme i asistenci při plnění kapalného helia. 
 

Helium kapalné (bezpečnostní list)