Webový obsah - zobrazení

ISO 50001

Dne 4.4.2016 byl proveden audit společnosti Messer Technogas s.r.o. na pobočkách v Praze, Kladně a Ostravě. Na základě tohoto auditu společnost Messer Technogas s.r.o. obdržela certifikát pro systém managementu hospodaření s energií v souladu s normou ČSN EN ISO 50001:2012. Tento zavedený systém se ve společnosti stal účinným nástrojem, který napomáhá snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti, využití a celkové spotřeby energie společnosti, subdodávek a dodávaných technologií .

Společnost Messer Technogas s.r.o. definovala své cíle a požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS) tak, aby byly vzaty v úvahu legislativní požadavky a informace týkající se svých významných energetických aspektů.

 

     
  ISO 50001 (Praha)     ISO 50001 (Kladno)     ISO 50001 (Ostrava)