Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. David Klikar

koordinátor pro jakost, bezpečnost a životní prostředí

+420 241 008 227

+420 602 339 325

david.klikar@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

ISO 14001

V roce 1997 rozhodlo vedení společnosti zavést systém environmentu dle ISO 14001, který byl certifikován v roce 1998. Systém environmentálního managementu (EMS) navazuje na systém jakosti certifikovaný dle normy EN ISO 9002, dokumentovaný Příručkou jakosti, organizačními směrnicemi, technologickými předpisy a údaji. Systém environmentálního managementu vychází z požadavků normy ČSN EN ISO 14001. Základním dokumentem bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí je integrovaná "příručka SHEQ" a Messer Group SHE Manual (Safety, Health, Environment).

 

 
             ISO 14001