Webový obsah - zobrazení
 1. 1898

  Založení a rychlý růst

  Adolf Messer zakládá v Höchstu společnost Frankfurter Acetylen-GasGesellschaft Messer & Cie. zabývající se výrobou acetylenových vyvíječů a osvětlovacích zařízení. 

 2. 1903

  Založení a rychlý růst

  Ernst Wiss vyvíjí v Griesheim-Elektronu první svařovací hořák na kyslíkovo-vodíkový plamen. Poté následují přístroje a stroje pro řezání a svařování autogenem.

 3. 1908

  Založení a rychlý růst

  Chemische Fabrik Griesheim Elektron uvádí do provozu první závod na výrobu kyslíku.

 4. 1965

  Vytvoření globálního podniku

  Založení Messer Griesheim GmbH pod vedením Hanse Messera. Sloučení společnosti Adolf Messer GmbH s částmi Knapsack-Griesheim AG náležejícími k Hoechstu. 

 5. 1966

  Vytvoření globálního podniku

  Expanze do západní Evropy a Severní Ameriky. 

 6. 1990

  Vytvoření globálního podniku

  Expanze do východní a střední Evropy. 

 7. 1995

  Vytvoření globálního podniku

  Vstup do Číny a rychlá expanze.

 8. 2001

  Vytvoření globálního podniku

  Goldman Sachs Funds a Allianz Capital Partners přebírají podíly firmy Hoechst (Aventis).

 9. 2004

  Návrat zpět do rodinného vlastnictví

  Založení Messer Group GmbH: Messer je opět ve 100%-ním vlastnictví rodiny Messer.

 10. 2005

  Návrat zpět do rodinného vlastnictví

  Sektor svařování a řezání se opět dostává do 100%-ního vlastnictví rodiny Messer.

 11. 2006

  Návrat zpět do rodinného vlastnictví

  Obrat společnosti poprvé překročil hranici jedné miliardy EUR: Messer Group a Messer Eutectic Castolin. Rozvíjení aktivit v Evropě a Asii. 

 12. 2008

  Návrat zpět do rodinného vlastnictví

  Založení Messer Industriegase GmbH v Německu.

 13. 2011

  Návrat zpět do rodinného vlastnictví

  Přestěhování do společného firemní centrály v Bad Sodenu. 

 14. 2014

  Návrat zpět do rodinného vlastnictví

  Desetileté výročí Messer Group GmbH.