Webový obsah - zobrazení

Entonox

ENTONOX je směs 50% oxidu dusného a 50% kyslíku používaná jako analgetikum v porodnictví a zubním lékařství..

ENTONOX je registrovaný léčivý přípravek dodávaný v tlakových láhvích s obsahem 1,4 m3 a 2,8m3 plynu. K aplikaci je nutné použít vhodné ventily s odpovídajícím vybavením. 

 

⇒ Entonox (bezpečnostní list)