Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Jana Švehlová

vedoucí fakturace

Webový obsah - zobrazení

Dokumenty ke stažení

Webový obsah - zobrazení

Nejčastěji kladené otázky

Jsou e-faktury akceptované finančním úřadem?

Směrnice 2006/112/EG elektronických a papírových faktur je hodnota elektronické faktury rovnocena papírové. Pro transakce mezi společnostmi je stanoveno, že dokumenty musí mít elektronický podpis. Národní právo doplňuje tuto EU směrnici o specifické národní ustanovení.

Společnost MESSER se rozhodla pro certifikovaný podpis a protokol, který ověřuje pravost dokumentu. Jedná se o takzvaný kvalifikovaný podpis.  Tímto splňuje společnost MESSER ustanovení restriktivních evropských zákonů.

Na našem webovém portále můžete kdykoliv získat jak originální faktury s elektronickým podpisem tak i ověřovací protokoly. Tato kombinace je dostatečná pro Finanční úřad.

Jak často mohu vytisknout e-fakturu?

Naše elektronické faktury jsou označeny jako "elektronicky podepsaný originál faktury v elektronické podobě." Zákon jasně říká, že elektronická verze faktury je původní. Pokud si je vytisknete, získáte kopii originální faktury. Není tedy třeba, označovat elektronické faktury nadpisem Kopie.
 
Elektronické faktury můžete tisknout, kolikrát budete potřebovat. Doporučujeme Vám faktury zpracovat a uchovávat v elektronické podobě, čímž budete chránit životní prostředí a urychlíte tak proces zpracování faktury.

Jaké jsou důsledky neúspěšného příjmu elektronické faktury?

Na našem webovém portále můžete určit osoby, kterým budou zasílány elektronické faktury. Tento proces neprobíhá automaticky z bezpečnostních důvodů, což je i ve Vašem zájmu.

Elektronické faktury jsou zasílány na Vámi určenou osobu (až na tři různé adresy) ve formuláři „Souhlas s elektronickým zasíláním faktur". Jako adresa odesílatele e-mailů slouží centrální e-mailová adresa naší kanceláře. Vaše odpovědi mohou být směřovány na tuto e-mailovou adresu. Informace o selhání poštovních serverů, o absenci adresáta, atd. jdou také na tuto adresu. Naše společnost obdrží Váš odpovědní e-mail a obratem na něj budeme reagovat.

V případě selhání systému na straně společnosti MESSER Vám náš záložní systém zajistí vytvoření faktur a jejich rozeslání.

Jaké jsou důsledky ztráty e-faktury?

Originální fakturu můžete kdykoliv nalézt na našem webovém portálu.
Dle příslušného zákona je stanoveno, že můžete archivovat libovolné množství originálních elektronických faktur. Jakmile je však vytisknete, bude se jednat o kopie z originálu. Potřebné informace k platnosti elektronických faktur z daňového hlediska naleznete v odpovědi na otázku: "Jsou e-faktury akceptovány finančním úřadem?"
 

Mohu i nadále zůstat u faktur v papírové podobě?

Vážení zákazníci,

při provozu našeho internetového portálu jsme zjistili, že v některých případech může nastavení Vašeho poštovního klienta (např. MS Outlook), způsobit vyhodnocení námi odeslané e-mailové zprávy s fakturou, jako SPAM. V případě programu MS Outlook je pak například zpráva automaticky přesunuta do složky „nevyžádaná pošta".

Prosíme Vás tedy o nastavení Vašeho poštovního klienta tak, aby odesílatel backoffice.cz@messergroup.com byl zařazen do seznamu bezpečných odesílatelů.
 

Jak se mohu zaregistrovat k e-fakturaci?

  1. Vyplňte "Souhlas s elektronickým zasíláním faktur", který je na  naší webové stránce.
  2. Vyplněný formulář zašlete zpět poštou na adresu:

Messer Technogas s.r.o.
Zn. EFA
Zelený pruh 99
140 00 Praha 4

Nebo na e-mail: pavlina.cadova@messergroup.com nebo hana.bilakova@messergroup.com

  1. Po obdržení Vámi vyplněného formuláře Vám budou zaslány přihlašovací údaje e-mailem.

Pokud byste při přihlašování měli problém, obraťte se prosím na tel.: +420 241 008 121, 129.

Jaké jsou instrukce při používání Messer e-fakturace?

Skupina MESSER Group používá pro fakturaci program mySAP Enterprise. V tomto programu se faktury vystaví a následně jsou připraveny k tisku. V případě, že používáte elektronickou fakturaci a uvedli jste svého e-mailového příjemce, budou faktury opatřeny elektronickým podpisem a posléze zaslány na Vámi uvedený e-mailový kontakt. Faktury nebudou vytištěny v papírové podobě. Všechny faktury (daňové doklady) se archivují a jsou pro Vás přístupné na webovém portálu.

Co je to elektronický podpis?

Elektronický podpis je druh "kontrolního opatření", který zaručuje, že není možná manipulace s elektronickým originálem. Více informací o tomto typu podpisu a podpisovém klíči naleznete například na serveru Wikipedia.

Společnost Messer používá k elektronickému podpisu  kvalifikovaný certifikát, který se skládá z veřejného a soukromého klíče. Veřejný klíč je k dispozici na internetu a je ověřen certifikační autoritou. Tento klíč má omezenou dobu platnosti. Po vypršení dané doby musí být jeho platnost obnovena. Prostřednictvím veřejného klíče můžete ověřit, zda se u elektronicky podepsaného dokumentu jedná o originál.
 

Jak mohu ověřit digitální podpis?

Existuje několik možností, jak ověřit platnost digitálního podpisu společnosti MESSER.

  1. Využijte ověření podpisu na internetu od poskytovatele podpisu.
    Poskytovatele podpis spol. Messer (Authentidate) nabízí na svých internetových stránkách http://www.signature-check.de/ možnost zkontrolovat platnost podpisu. Stačí sledovat instrukce krok za krokem podle pokynů na internetových stránkách.
  2. Nastavte Váš PDF Reader pro automatickou kontrolu platnosti podpisu.
    Je možné automaticky nakonfigurovat Acrobat Reader k prověření podpisu a v nástrojové liště se Vám zeleně znázorní platnost podpisu. Doporučujeme Vám kontaktovat Vašeho IT administrátora, který Vám tuto službu nainstaluje.

Jak funguje ověření elektronického podpisu?

Elektronický podpis je vlastně proces kódování. Údaje dokumentu jsou zakódovány a je možné je číst pouze pomocí klíče, který slouží k jejich dekódování. Tato technologie je velmi rozšířená, např. jsou tímto způsobem zasílána citlivá data u webových platebních aplikací. V rámci projektu elektronické fakturace společnost Messer nezasílá takto zabezpečené e-maily. Ale je použit zabezpečený přístup na webovém portálu.

Elektronické faktury jsou opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným společností TeleSec. - tsl.gov.cz

Co se stane, když příjemce e-fakturace není na pracovišti?

Elektronické faktury jsou zasílány prostřednictvím centrální e-mailové adresy Vámi určeným osobám. Odpovědi lze také zasílat přímo na tuto centrální e-mailovou adresu. Informace o výpadku e-mailového serveru, či  nepřítomnosti  příjemce  nebo  jiných chybových  hlášení  jsou  automaticky  odesílány  na tuto e-mailovou adresu. Všechny tyto zprávy budou zpracovány naším interním oddělením, které konkrétní problém vyřeší.

Pokud by u společnosti MESSER došlo k výpadku systému, jsou připraveny záložní procesy pro vystavení a doručení Vašich faktur.

Jak dlouho mají být e-faktury archivovány?

Elektronické faktury jsou 100%-ně rovnocenné s papírovými dokumenty a měly by být archivovány patřičným způsobem ( v elektronické formě ) a stejnou dobu určenou zákonem, jako faktury v papírové formě.

Webový obsah - zobrazení

E-fakturace

Vítejte na portálu elektronické fakturace Messer Technogas s. r. o.

E-fakturace je Vám k dispozici 24 hodin. 

Pokud se rozhodnete pro elektronickou formu zasílání faktur, prosíme, o vyplnění formuláře, „Souhlas s elektronickým zasíláním faktur " a jeho zaslání na naši poštovní adresu nebo zaslání na uvedený e-mail.

Messer Technogas s. r. o.
Zn: EFA
Zelený pruh 99/1560
140 02 Praha 4
 

E-mail:
pavlina.cadova@messergroup.com
hana.bilakova@messergroup.com

Originály faktur obdržíte v PDF podobě přímo na Vámi uvedenou e-mailovou adresu a současně Vám budou též k dispozici na webových stránkách, kam se přihlásíte po obdržení přihlašovacích údajů do Vámi uvedeného e-mailu.

 

 

 

 

 

 

Jaké výhody přináší elektronická fakturace?

⇒ Rychlost.

⇒ Přehlednost.

⇒ Moderní forma komunikace.

⇒ Soulad s platnou legislativou.

⇒ Úspora nákladů na archivaci.

⇒ Šetrnost k životnímu prostředí.

⇒ Snadná manipulace s doklady.

⇒ Úspora času ve scanování tištěných faktur.

⇒ Okamžitá dohledatelnost daňových dokladů.

⇒ Zaručený elektronický podpis garantuje věrohodnost.

⇒ Zaslání faktury v PDF přímo do Vámi zvoleného emailu.

⇒ Zrychlení ve zpracování dokladů a jejich doručení poštou.