Webový obsah - zobrazení

Chlazené přepravní kontejnery - SIBER systém

Patentovaná technologie udržení mrazírenských i chladírenských teplot během přepravy pomocí kontejnerů od společnosti Olivo Cold Logistic a oxidu uhličitého společnosti Messer Technogas. Vzájemnou spoluprací, společnosti Olivo se společností Messer Technogas, byl vytvořen koncept perfektního zabezpečení pro zajištění požadovaných teplot během přepravy – čerstvé produkty se udržují při teplotě 0 - 4°C, zmrazené produkty při teplotě -18°C.

Do přepravního kontejneru je instalován zásobník pro dávkování suchého ledu. Suchý led je dávkován speciální pistolí a jeho množství je automaticky vypočítáno při nástřiku v závislosti na množství a druhu produktu, době přepravy nebo také venkovní teploty. Zásobník je rozdělen na dvě části a v závislosti na množství suchého sněhu v zásobníku umožňuje transport mražených a zároveň také chlazených potravin.

Suchý led je pevná forma oxidu uhličitého. Na vzduchu sublimuje při teplotě -78,9 °C, a přitom odebírá teplo z povrchu. Lisováním suchého ledu vznikají pelety, dle nastavení základní matrice můžeme vyrábět pelety o velikosti 3mm a 16 mm.

V případě transportu menšího objemu potravin je vhodné využití polystyrenových, nebo lépe polyuretanových termoboxů, kde je požadované teploty dosaženo vložením pelet nebo sáčků suchého ledu.

 

Technologie SIBER systém zajišťuje:

⇒ Perfektní dodržení chladícího řetězce
⇒ Úsporu přepravních nákladů
⇒ Flexibilitu logistiky a využití kontejnerů