Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. David Bek, Ph.D.

aplikační inženýr

chemie a životní prostředí

+420 602 760 022

+420 241 008 218

david.bek@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

Ke stažení

Webový obsah - zobrazení

Chemie a kryogenní procesy

Světová globalizace znamená pro výrobce nutnost neustále optimalizovat své výrobní postupy. Změny, ke kterým dochází v obřích mezinárodních koncernech, jsou obzvláště zaznamenatelné v chodu chemického průmyslu. Úspěšný dodavatel získá výhodu oproti konkurenci úzkou a flexibilní spoluprací s tímto sektorem poskytnutím služeb odpovídajících aktuálním výrobním postupům a kapacitám.

Výrobce technických plynů, společnost Messer, dokazuje, že je tímto typem spolehlivého partnera. Vhodné použití našich plynů pomáhá zlepšovat výslednou kvalitu v mnoha oblastech, a to bez potřeby vysokých investičních nároků. Naše plyny chrání Vaše zdroje surovin a umožňují jejich optimální využití při současném naplnění ekonomických a ekologických nároků.

Společně s našimi partnery z celého světa nabízíme našim zákazníkům individuální řešení většiny jejich problémů.

Využijte spolupráce s našimi techniky a nalezněte řešení Vašich potřeb. Rozvíjejte Vaše inovační záměry spolu se specialisty Messer Group, spolehněte se na naše aplikační a servisní inženýry a profitujte z více než stoletého know-how!

To vše proto, že technické plyny...

⇒ zvyšují Vaši produktivitu

⇒ udržují emisní limity pod předepsanými hodnotami

⇒ vylepšují ekonomiku výrobního procesu

⇒ snižují výrobní náklady

⇒ zvyšují bezpečnost provozu

⇒ jsou dodávány přesně podle Vašich potřeb
 

INTENZIFIKACE OXIDAČNÍCH PROCESŮ

⇒   Zvyšování kapacity vzduchem řízených oxidačních a spalovacích procesů
Kyslík umožňuje zvýšení kapacity a účinnosti vzduchem řízených oxidačních a spalovacích procesů náhradou inertního dusíkového balastu. Oxidační atmosféra obohacená kyslíkem pomáhá plně zužitkovat kapacitu výrobní jednotky a její objemovou a časovou výtěžnost.
 

⇒   Zvyšování kapacity Clausových jednotek
K omezení emisí SO2 vylučovaných do okolního prostředí je celosvětově přijímána stále přísnější legislativa omezující obsah síry v palivech. Rafinérie odstraňují většinu síry z ropy a přírodního plynu hydrogenačním čištěním. Ve speciálním, tzv. Clausově, procesu je oxidací přeměňován sirovodík na síru v elementární formě. Obohacování spalovacího vzduchu kyslíkem spolu s omezením vlivu balastního dusíku umožní zvýšení výkonu až o 20-30 %, ve srovnání s běžným vzduchem řízeným postupem. Messer nabízí patentované řešení, které v řadě případů splňuje výše uvedené požadavky bez významného zvýšení provozních nákladů.
 

⇒   Zvyšování kapacity fluidního krakování
Účinnost dmychadel dostupných v rafinériích je omezena konverzní rychlostí jednotek fluidního katalytického krakování. Obohacení kyslíkem znamená zvýšení produktivity těchto závodů bezpečnou cestou bez nutných investic.

 

INERTIZACE

Inertizace výrobních souborů je nezbytná pro zachování bezpečnosti chemických procesů včetně skladování látek nebo pro vyloučení přístupu kyslíku do chemické reakce (nežádoucí oxidace). Společnost Messer nabízí odbornou spolupráci při řešení následujících zadání:

⇒   Inertizace otevřených a uzavřených nádob

⇒  Proplachování

⇒  Přetlačování surovin

⇒  Inertní plnění nádob a reaktorů (patentovaný systém "vzdušného zámku")

 

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý CO2 v chemickém průmyslu reprezentuje plyn se širokou škálou zajímavých aplikací, k nimž existuje řada zákaznických referencí:

⇒  využití kyselých vlastností CO2, např. pro neutralizaci alkalických odpadních vod, úpravě pH v chemických procesech,

     změkčování vody

⇒   využití CO2 jako rozpouštědla při super kritické extrakci a sušících procesech

⇒  alternativní médium pro výrobu expandovaného polystyrenu

⇒   laboratorní činidlo vysoké čistoty pro analýzy

 

KRYOGENNÍ PROCESY, CHLAZENÍ, MLETÍ

⇒   Chlazení chemických reaktorů
Reakční teploty mezi cca -50 °C až -100 °C jsou nezbytné pro některé chemické syntézy, jako je např. výroba chelátových substancí. Využití technologie chlazení chemických reaktorů s pomocí kapalného dusíku (proces CRYOCONTROL® ) je oprávněně favorizovanou alternativou ke konvenčním metodám (elektrické chladící agregáty), pro které je problémem dosáhnout takto nízkých teplot při dostatečném chladícím výkonu.
 

⇒   Čištění odpadní vzdušniny
Odpadní vzduch obsahující organické látky, rozpouštědla apod. v objemech do 1.500 m3/hod může být účinně čištěn pomocí kapalného dusíku, jehož hluboký chlad způsobí kondenzaci, resp. vymražení naprosté většiny látek. Výhodami této aplikace jsou možnost recyklace získaného polutantu, splnění emisních limitů, minimální energetická náročnost a možnost následného použití dusíku (např. pro inertizace).

 

⇒   Kryogenní mletí 
Abychom se vyhnuli problému s elasticitou, viskozitou, rizikem oxidace či exploze některých materiálů (plasty, vosky, přísady nátěrových hmot, kovy, koření atd.) při jejich mletí, je výhodné/nutné provádět mletí při nízkých teplotách, kterých dosáhneme pomocí kapalného dusíku. Kryogenní mletí přináší celou řadu výhod, mezi něž patří výrazné zvýšení kapacity mlýnu a vyšší kvalita produktu (úzká distribuce velikosti částic).

 

⇒   Kryogenní odstraňování otřepů z gumových, plastových a kovových dílů
Moderní kryogenní technologie umožňují dokonalé odstranění tenkých otřepů z gumových a plastových dílu vyráběných vstřikováním nebo z produktů tlakového lití zinkových, hliníkových či hořčíkových slitin. Technologie je založena na podchlazení dílů kapalným dusíkem (zkřehnutí otřepů) s následným otryskáním jemným plastovým granulátem (odlámání otřepů). Výhodami jsou rychlost, opakovaná vysoká kvalita, nulové poškození povrchu dílů a minimální provozní náklady.