Webový obsah - zobrazení

Bezpečnostní listy

O plynech a plynných směsi, které jsou zařazeny do nebezpečných látek, informují "bezpečnostní listy", které obsahují podrobné informace o vlastnostech, nebezpečích, zneškodnění a potřebných bezpečnostních opatřeních.

 

Bezpečné látky

Nebezpečné látky

Toxické látky

Solkane

SF6