Tyto stránky používají soubory cookies. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o "Ochraně osobních údajů"
Webový obsah - zobrazení

Ing. David Klikar

koordinátor pro jakost, bezpečnost a životní prostředí

+420 241 008 227

+420 602 339 325

david.klikar@messergroup.com

Webový obsah - zobrazení

CO2 - varování

Webový obsah - zobrazení

Tísňové volání (non-stop)

+420 241 008 308

Webový obsah - zobrazení

Hlášení nežádoucích účinků léčiv

Webový obsah - zobrazení

Bezpečnost a jakost

Ochrana bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a kvality  ("'SHEQ")  je pevnou součástí hlavních zásad společnosti Messer již od svého založení v roce 1898 a i nadále zůstává při činnosti této rodinné firmy nejvyšší prioritou.

Společnost Messer si uvědomuje, že dobře uspořádané směrnice týkající se bezpečnosti a kvality tvoří základ pro zvládnutí provozních rizik a zlepšení provozních výsledků. Proto jsou ochrana zdraví a bezpečnosti našich pracovníků a ochrana životního prostředí nedílnými součástmi našich komplexních systémů řízení kvality.