Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Zváranie a rezanie

Skupina Messer disponuje špecializovanými kompetenčnými centrami v Nemecku, Maďarsku a Číne. Tu sa vyvíjajú najnovšie technológie, zmesi plynov a aplikácie pre oblasť zvárania a rezania. V popredí stojí výhľadová orientácia našich výrobkov, inšpirovaná našimi zákazníkmi.  

Nemecko

https://www.messergroup.com/documents/20182/38412/welding1.jpg/799f3a4c-6105-44e5-9b50-df86761a2aa3?t=1451398318682

Nemecké kompetenčné centrum bolo postavené pri Vysokej škole Niederrhein v Krefelde. Úzky kontakt na univerzitu podporuje a posilňuje spoločnú prácu na inovačných projektoch. Dôraz sa kladie na vývoj ochranných plynov pre zváranie najrôznejších materiálov a na zváracie postupy.

Okrem vývoja nových produktov a aplikácií sa tu konajú zváracie pokusy pre našich zákazníkov. Pretože procesy u zákazníkov sú stále viac mechanizované alebo automatizované, často nie je možné vykonávať prevádzkové pokusy priamo vo výrobe.

Vzhľadom k svojmu vynikajúcemu vybaveniu je toto nemecké stredisko vhodné najmä pre inovačné projekty, prezentácie zákazníkov a školenia.

Maďarsko

https://www.messergroup.com/documents/20182/38412/welding3.jpg/58b88f0f-5ad9-4480-959b-b57ad23ab7fa?t=1451398318963

Maďarské kompetenčné centrum úzko spolupracuje s univerzitou v Budapešti. Opäť platí, že spoločné projekty vedú k rozvoju nášho podnikania. V centre poskytujeme poradenstvo a robíme predbežné pokusy pre našich zákazníkov. Ponúkame tiež školenia a skúšky pre zváračov.

Čína

Čína potrebuje pre svoj rýchly rast vlastné kompetenčné centrá. Kompetenčné centrum v Čcheng-tu je určené pre experimenty v procesoch s vysokou teplotou. Okrem metalurgie je tu silne usídlená oblasť zváracej techniky. Zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu čínskeho priemyslu vyžadujú lokálne zastúpenie.
 

Kompetenčné centrá sa tu využívajú pre zváracie pokusy zákazníkom ako aj na predvádzanie našich produktov. Školiace priestory slúžia na technické a marketingové školenia nášho predajného personálu.