Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Technické plyny

Messer dodáva širokú škálu technických plynov v rozličných stavoch a v rozličnej čistote. Rozklad vzduchu je najdôležitejším výrobným procesom. Do nášho produktového portfólia však patria aj oxid uhličitý a horľavé plyny, ktoré pochádzajú z iných zdrojov, ako priamo z rozkladu vzduchu. Vždy podľa potreby a využitia sa používajú rozličné zásobovacie systémy.

Od acetylénu až po xenón ponúka skupina Messer širokú škálu plynov. Náš know-how v oblasti aplikačnej technológie je rozsiahly a samozrejme aj špeciálne zameraný, čím optimalizujeme procesy z kvalitatívneho, hospodárneho a inovatívneho hľadiska. 

Je jedno, či pracujete v oblasti automobilového priemyslu, potravín, chémie, petrochémie, metalurgie, životného prostredia, elektroniky, medicíny, priemyslu alebo zvárania.

To isté platí aj pre formy dodávok: Od fliaš cez cisterny až po On-Site zariadenia na Vašom pozemku. Spoločne nájdeme tú najlepšiu variantu pre Vaše zásobovanie. 

Plyny môžete mať v plynnej alebo kvapalnej forme, v potrebnom množstve a presne v tej kvalite, akú požadujete.

Samozrejme, že v našom portfóliu nájdete aj vhodný hardvér, aby sme mohli naše produkty optimálne nasadiť a využiť. 

Optimalizácia vo výrobe

V priemyselnej výrobe sú technické plyny rovnako dôležité ako voda a elektrina. Ich špecifické vlastnosti a spôsob, akým sa používajú, zaisťujú väčšiu efektivityu, bezpečnosť a úspronosť mnohých výrobných procesov. Technické plyny zároveň zohrávajú zásadnú úlohu, čo sa tžka kvality výrobkov.  

Medzi najrozšírenejšie technické plyny patrí acetylén, argón, oxid uhličitý, kyslík, dusík a vodík. Spoločnosť Messer zároveň ponúka mnoho technických plynov vo forme zmesí pre špeciálne použitie.

Acetylén

Acetylén je overený vysokovýkonný horľavý plyn s neobmedzenými možnosťami nasadenia - predovšetkým v oblasti autogénnej techniky. Je jedno či ide o zváranie, rezanie, striekanie plameňom, rovnanie plameňom alebo drážkovanie, acetylén je vždy tá správna voľba. Pre špeciálne aplikácie ako napr. autogénne rezanie ponúka Messer aj iné horľavé plyny ako napr. Grieson®, ktorý je z hľadiska zásobovania (skladovanie a transport) trošku výhodnejší.

Tradične sa acetylén získava rozkladom karbidu vápnika vodou. V dnešnej dobe dodáva Messer v Európe v prevažnej miere acetylén, ktorý je získavaný petrochemickým spôsobom. Aj iné horľavé plyny, ktoré dodáva Messer sú vedľajším produktom petrochémie.

Argón

Argón je vzácny plyn bez chuti, farby a zápachu, ktorý je ťažší ako vzduch. Najdôležitejšia chemická vlastnosť argónu je jeho inertnosť, vďaka čomu je ideálnym ochranným plynom aj pri teplotách, ktoré sú potrebné v metalurgii či pri zváraní svetelným oblúkom.

Argón vykazuje pri vysokom tlaku odlišnosti od ideálneho plynnného zákona. Čo má za následok, že napr. 200 barová fľaša vykazuje cca. o 7% viac argónu, ako by sa podľa zákona očakávalo.

Argón nie je toxický, avšak môže tak ako aj dusík vytlačiť potrebný kyslík. Keďže argón je ťažší ako vzduch, môže sa nachádzať väčšinou na úrovni zeme, predovšetkým však v priehlbinách.

Hélium

Hélium má popri vodíku najširšie využitie. V atmosfére sa však nenachádza takmer žiadne hélium. Preto sa naša celá potreba hélia získava zo zemného plynu bohatého na hélium. Bohaté plynné polia v USA, v severnej Afrike a v Rusku pokrývajú celosvetový dopyt.

Messer má dlhoročné zmluvné kontrakty s nasledovnými zdrojmi:

  • V Severnej Amerike sa nachádza pozemok producenta minerálnych olejov, ktorý predstavuje so svojími ca. 27 Mio. m³  celosvetovo najväčšiu súkromnú produkciu.
  • Od roku 1992 je hélium k dispozícii aj od svetovo najväčšieho producenta zemného plynu v Rusku. 
  • Na zabezpečenie dodávok pre európskych zákazníkov využíva Messer dodatočne aj zdroje v Alžírsku.
  • V Wujiang (Čína) a Busan (Kórea)  disponuje skupina Messer dôležitými plničkami hélia pre ázijský trh.

Spoľahlivé zásobovanie podľa potreby zákazníka je jedným z faktorov úspechu, ktorý Messer svojim zakazníkom ponúka. Pri potrebe hélia ako chladiaceho média a pre transport na veľké vzdialenosti sa hélium prepravuje v chladenej kvapalnej forme. Pre zákazníkov s veľkým objemom kvapalného hélia pre chladiace účely ponúka Messer systém pre spätný odber a spätné skvapalnenie "použitého" hélia. 

Oxid uhličitý

Medzi špeciálne vlastnosti oxidu uhličitého patrí bezfarebnosť, nehorľavosť malá reaktivita či vysoká rozpustnosť vo vode. Vďaka oxidu uhličitému sú nápoje perlivo svieže, používa sa pri úprave pitnej vody a je alternatívou k agresívnym kyselinám pri neutralizácii odpadových vôd. Po zmrazení, v pevnej a kvapalnej forme, sa CO2 zmení na suchý ľad, ktorý je vhodný ako chladiace alebo čistiace médium (otryskávanie suchým ľadom).

Kyslík

Najdôležitejšou vlastnosťou kyslíka je jeho reaktivita. Existuje iba málo prvkov, s ktorými kyslík nereaguje. Ak obohatíme atmosféru o kyslík, dosiahneme tým v porovnaní s bežným vzduchom výrazné urýchlenie oxidačných a spaľovacích procesov. Vďaka týmto vlastnostiam je kyslík nepostradateľný pre metabolizmus mnohých organizmov, a preto sa používa v mnohých oblastiach úpravy vody a v aplikačných technológiách ochrany životného prostredia.

Dusík

Dusík má podiel 78 obj% vo vzduchu, ktorý dýchame. Pri bežnej teplote je bezfarebný, bez zápachu a bez chuti. Nie  je toxický a pre aplikácie pri nízkych teplotách chemicky inertný. Dusík je nehorľavý a môže znižovať spaľovacie procesy. Vo väčšej koncentrácii môže spôsobiť dýchacie problémy, nakoľko pohlcuje potrebný kyslík. Pod atmosferickým tlakom sa dusík skvapalňuje pri teplote mínus  196 °C.

Vlastnosti dusíka si vyžadujú, aby sa pri manipulácií s ním dodržiavali špeciálne bezpečnostné predpisy (vydané príslušnými zväzmi ako npar. IGV, EIGA, CGA).

V oblasti priemyslu a výskumu nachádza dusík mnohostranné využitie. Väčšina týchto aplikácií ho využíva fyzikálne (ako nosič chladu) alebo chemicky (ako inertný plyn). To znamená, že dusík vchádza po spotrebe znovu do atmosféry.

Vodík

Vodík sa používa ako palivový plyn pre špeciálne aplikácie, ako ochranný plyn pri tepelnom spracovaní, v potravinárstve a v elektrotechnickom priemysle. Svoje uplatnenie nachádza tiež ako zložka niektorých ochranných plynov pri zváraní. Vďaka vysokej tepelnej vodivosti je vodík taktiež vhodný ako chladiaci plyn - napríklad pre elektrické generátory. Doposiaľ sa najväčšia časť produkcie vodíka používa pre syntézu čpavku a metanolu. Chemický priemysel ho tiež používa v mnohých hydrogenačných procesoch. O vodíku sa taktiež hovorí ako o alternatívnom zdroji energie pre budúcnosť. 

Ďalšie informace o vybraných produktoch nájdete v našich produktových listoch.