Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Messer Slovensko

Prevencia závažných priemyselných havárií pre výrobu v Trnave

----------------------

Prehľad názvov technických a špeciálnych plynov 

Vážený obchodný partner,

v súvislosti so zmenou názvu spoločnosti sme pristúpili k zmene názvov našich technických a špeciálnych plynov. Nové názvoslovie zodpovedá názvom plynov skupiny MESSER:

Prehľad názvov technických plynov

Prehľad názvov špeciálnych plynov

V týchto zoznamoch sú uvedené najčastejšie používané plyny. V prípade, že ste tam hľadaný plyn nenašli, obráťte sa, prosím, na naše zákaznícke centrum (tel.: 0850 111 221).

 

___________________

Oznámenie o zmene názvu spoločnosti
 

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme informovať, že naša spoločnosť AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom: Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 35 788 283 dňom 15.5.2020 zmenila svoj názov na


Messer Slovensko, s.r.o.
Piešťanská 8188/3
SK – 917 01 Trnava
IČO: 35788283
DIČ DPH: SK2020256744
Peňažný ústav: Citibank (Slovakia) a.s.
IBAN: SK49 8130 0000 0020 0323 0003

Identifikačné údaje spoločnosti (sídlo, IČO, DIČ, telefónne čísla) ako aj bankové spojenie ostávajú nezmenené.

Všetky používané e-mailové adresy menia doménu na @messergroup.com.
Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám doteraz prejavovali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Radi sme Vám naďalej k dispozícii

Ing. Peter Ujmiak
Obchodný zástupca
Mobil +421 – 902 904 851
peter.ujmiak@messergroup.com

 

Robert Kopačka
Obchodný zástupca
Mobil +421 – 911 434 181
robert.kopacka@messergroup.com

 

Mgr. Lukáš Imriščák
Obchodný zástupca
pre špeciálne a stlačené plyny
Mobil +421 – 911 704 551
lukas.imriscak@messergroup.com

 

Milan Golier
Obchodný zástupca
Mobil 0902 904 841

milan.golier@messergroup.com
 

Jozef Valko
Obchodný zástupca
Mobil +421 – 902 904 842
jozef.valko@messergroup.com

 

Ing. Ondrej Vályik
Regionálny manažér predaja
Mobil +421 – 902 904 843
ondrej.valyik@messergroup.com

 

 

------------------

Tlačová informácia 28.01.2020:

Spoločnosť Messer vstupuje do exkluzívneho rokovania so spoločnosťou Air Liquide s cieľom kúpy jej subjektov v Českej republike a na Slovensku

Spoločnosť Messer, najväčší rodinný priemyselný špecialista na priemyselné plyny na svete, dnes oznámila, že vstúpila do exkluzívneho vyjednávania so spoločnosťou Air Liquide o kúpe subjektov spoločnosti Air Liquide v Českej republike a na Slovensku. Táto transakcia podlieha konečnej dohode medzi oboma stranami a uskutoční sa v rámci príslušných sociálnych procesov a nepretržitého dialógu s orgánmi zástupcov zamestnancov.

Messer tak prevezme 53 dobre vyškolených a skúsených zamestnancov so sídlom v Prahe a Trnave. Spoločnosť Messer má v úmysle v krátkom čase úplne integrovať a zlúčiť tieto dve spoločnosti do príslušných spoločností Messer v Prahe a Bratislave. „Spoločnosti sa navzájom optimálne dopĺňajú, pokiaľ ide o ich činnosť a organizačné, prevádzkové a výrobné štruktúry. Vidíme veľa synergií a pozitívnych účinkov, pokiaľ ide o výrobu, logistiku, predaj a zásobovanie zákazníkov,“ vysvetľuje Stefan Messer, majiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti Messer Group GmbH, a dodáva:„ Prevzatím subjektov Air Liquide v Českej republike a na Slovensku sa ďalej posilní naše postavenie na trhu priemyselných plynov v strednej Európe.“