Na tejto stránke používame cookies za účelom jej optimalizácie, efektívnejšieho oslovovania záujemcov o naše služby a analýzy návštevnosti prostredníctvom Matomo. Nastavenia cookies môžete upraviť vo svojom prehliadači. Okrem toho používame Google Maps. Viac informácií a úplné poučenie nájdete tu.

Zobrazenie webového obsahu

Mgr. Juraj Petrovič

Predaj - aplikácie

Manažér predaja aplikácií

00421 902 828 620

00421 2 502 54 805

juraj.petrovic@messergroup.com

Zobrazenie webového obsahu

Aplikácie suchého ľadu

Čistenie povrchov otryskávaním suchým ľadom - intenzívne čistenie bez vody, alkálií, rozpúšťadiel alebo zmáčadiel.

Obr 11Technológia otryskávania suchým ľadom disponuje vysokou čistiacou účinnosťou klasického otryskávania, použitím suchého ľadu ako otryskávacieho média však odstraňuje jeho hlavné nevýhody:

- otryskávacie médium - suchý ľad – neznečisťuje okolie, pretože vysublimuje do atmosféry

- metóda je neabrazívna  - povrch základného materiálu nie je pri čistení poškodený. Princíp čistenia je jednoduchý: spočíva v účinku prúdu častíc suchého ľadu unášaných tlakovým vzduchom rýchlosťou až 500 m/s, ktorý je tryskou smerovaný na znečistený povrch.

 

Otryskávacie médium

Aplikáciu otryskávania v predtým nemysliteľných prípadoch umožnilo použitie suchého ľadu - pevného oxidu uhličitého - ako otryskávacieho média namiesto klasických prostriedkov ako piesku, oceľových alebo sklenených guličiek, popr . VAP, chémie a UV. Pre otryskávanie je suchý ľad vyrábaný vo forme peliet - valčekov s priemerom 3 mm a dĺžkou asi 8 mm. Pevný oxid uhličitý má rad vlastností, ktoré z neho robia vynikajúce otryskávacie médium.

Teplota peliet je -78°C, teplota prúdu tlakového vzduchu s peletami sa väčšinou pohybuje okolo -25°C. To spôsobuje skrehnutie nečistôt a vplyvom takto vznikajúceho pnutia dochádza k ich narušeniu.

Pelety bezprostredne po dopade na čistený povrch sublimujú - prechádzajú priamo do plynného skupenstva do atmosféry; preto nezostávajú po použití ležať rozptýlené okolo miesta aplikácie ako klasické tryskacie médiá. Tvrdosť peliet umožňuje čistiť bez poškodenia aj relatívne chúlostivé povrchy ako smalty, lakované plasty, izolované vodiče a podobne.

Suchý ľad je naozaj suchý - nevnáša na povrch ani stopy vlhkosti. Pelety suchého ľadu sú dodávané v izolovaných termoboxoch o hmotnostiach náplne 40 až 400 kg peliet.

 

Otryskávacie zariadenie

Obr 12K aplikácii je nutné použiť špeciálne zariadenie, ktoré vmiešava pelety suchého ľadu do prúdu tlakového vzduchu a umožňuje účinnú reguláciu intenzity čistenia. Messer Tatragas ponúka na slovenskom trhu švajčiarske otryskávacie stroje Ascojet, ktoré svojím výkonom a kvalitou uspokoja aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Súčasťou zariadenia je otryskávacia pištoľ s výmeniteľnými tryskami pre rôzne využitia. K dispozícii sú mobilné zariadenia, ktoré poskytujú rôznu úroveň regulácie otryskávacích výkonov a komfortu obsluhy. Základnou podmienkou aplikovateľnosti technológie je dostatočný zdroj tlakového vzduchu. Tlakový vzduch musí byť zbavený vlhkosti a oleja. Na jeho potrebnom množstve a tlaku závisí dosiahnuteľná účinnosť čistenia. Zdroje použiteľné pre ľahké znečistenia by mali poskytovať 5 m3/min vzduchu pri pretlaku 6 bar. Pre maximálnu výkonnosť je potrebné mať k dispozícii zdroj tlakového vzduchu o výdatnosti 8 - 10 m3/min pri pretlaku 8 – 16 bar.

 

 
   

Možnosti aplikácie

Aplikácia sa úspešne uplatňuje pri odstraňovaní organických aj anorganických znečistení z ušľachtilých povrchov najmä v nasledovných odboroch:

Potravinárstvo

 • čistenie zvyškov ciest z pekárenských zariadení, foriem, dopravníkov, pásov a pod.
 • čistenie od zvyškov kečupov a džemov
 • čistenie zariadení v masnom priemysle – linky, udiarne
 • čistenie odsávacích systémov veľkokuchýň

Obr 15

Obr 16

   

Gumárenský priemysel a priemysel umelých hmôt

 • čistenie foriem
 • odstraňovanie zvyškov separačných prostriedkov a PU pien z nástrojov

Obr 18

Obr 19

   

Opravárenstvo

 • čistenie spaľovacích motorov a elektromotorov
 • čistenie podvozkov a elektrovýzbroje koľajových vozidiel
 • čistenie teplovýmenných plôch
 • čistenie pohonov výrobných liniek

Obr 20

Obr 21

   

Metalurgia a strojárenstvo

 • čistenie pecí a technologických zariadení
 • čistenie kokíl a jadrovníkov
 • čistenie nástrojov

V ďalších oboroch:

 • odstraňovanie veľmi priľnavých nečistôt ako plastov, kaučukov, tmelov, lepidiel, náterov, vodného kameňa, sadze, vtáčieho trusu, lišajníkov, žuvačiek, tukov a mazív, tlačiarenských farieb, papiera, bitúmenov... sanácie interiérov a exteriérov po požiari
 • odstránenie graffiti a čistenie mramoru
 • čistenie reflow spájkovacích pecí

Obr 22

Obr 23

Obr 24

Obr 25

Čo Vám môžeme ponúknuť?

V prípade, že máte záujem otryskávať pravidelne:

 • overenie účinnosti otryskávania skúškou vo vašej prevádzke alebo na vašich vzorkách
 • poradenstvo zo zavedením technológie
 • nákladová kalkulácia
 • dodávka potrebných zariadení od renomovaných výrobcov vrátene špeciálnych príslušenstiev
 • dodávky peliet suchého ľadu v perfektnej kvalite
 • dodávky alebo prenájom termoboxov

V prípade nárazových aplikácií:

 • príde profesionálny tím a vyrieši Váš problém. Tím má k dispozícii otryskávacie zariadenie pre široké spektrum použitia vrátane mobilného kompresora s dieslovým pohonom a je pripravený k zásahu kdekoľvek na území SR.